Nytt studentstipend fra ILOS

Har du en forskningsidé? Søk om stipend!

Institutt for litteratur, områdestudiet og europeiske språk (ILOS) utlyser opp til 20 stipend til studenter som ønsker å teste en forskningsidé og trenger midler for å kunne arbeide med idéen. Alle studenter på instituttets bachelor- og masterprogrammer kan søke. Forskningsidéen må være relevant for fagene på ILOS og knyttet til et emne som du tar i vårsemesteret 2020.

Du skal utføre forskningen din i vårsemesteret 2020.

Hvert stipend utgjør opp til 10 000 kroner. Stipendet kan for eksempel brukes til å dekke utgifter til kurs, reise, arrangementer med gjester, innkjøp av materialer (f.eks. bøker, applikasjoner). Utgifter til allerede gjennomførte aktiviteter dekkes ikke. Utgifter til vanlige levekostnader dekkes ikke.

Tidslinje

 • 8. november 2019, kl. 10.15-12: Informasjonsmøte om stipendene for alle studenter og ansatte på ILOS. Sted: Seminarrom 1, Sophus Bugges hus. Møtet vil blant annet handle om og gi eksempler på hva en forskningsidé faktisk kan være. PowerPoint-presentasjon fra møtet. 
 • 6. desember 2019: Frist for å søke. Søk på dette skjemaet. ILOS’ lederteam vurderer søknadene.
 • Innen 20. desember 2019: Du får svar fra instituttet. 
 • Vårsemesteret 2020: Du arbeider med forskningsidéen din, i samråd med læreren på emnet.
 • Midten av juni 2020: Du presenterer resultatene dine (muntlig eller skriftlig) på et felles arrangement for andre studenter som har fått stipend og involverte lærere. Du leverer en kort rapport om hvordan du har brukt stipendet.

  Søk om stipend

   

  Spørsmål? Kontakt ph.d.- og forskningsrådgiver Sarah Salameh.

  Foto: Jarli&Jordan/UiO


  «Å spørre og søke svar på en metodisk, analytisk og reflektert måte.»


  «A research topic is an interest defined narrowly enough for you to imagine becoming a local expert on it.»


  «Snu en skarp observasjon til et spørsmål og besvar det på en etterprøvbar måte.»