Emner

Emner er en selvstendige studieenheter og har et omfang målt i studiepoeng. Et emne har vanligvis mellom 5 til 20 studiepoeng.

Alle studieprogrammer er bygd opp av emner. Noen emner er obligatoriske for et studieprogram, mens du står friere til å velge andre.

Emner som tilbys ved instituttet

Liste over alle emner ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Emner innen humanistiske fag

Emner i humanistiske fag på UiOs sentrale studiesider.

Emner i studieprogram ved HF

Se det enkelte studieprogram for å finne ut hvilke emner som inngår.

 
Publisert 6. juli 2010 14:30 - Sist endret 18. sep. 2019 16:03