Årskurs i fransk

Fransk-norsk senter ved Universitetet i Caen tilbyr årskurs i fransk for lærere, lærerstudenter og andre studenter som ønsker fransk i sin fagkrets.

Ett år i Caen i Frankrike kan gi deg undervisningskompetanse i fransk. Det faglige ansvaret ligger hos ILOS, og vi tilbyr emnene. SiU tar hånd om opptaket, og undervisningen foregår i Caen.

Årskurs i fransk ved Fransk-norsk senter ved Universitetet i Caen (Office Franco-Norvégien d'Echanges et de Coopération - OFNEC) kan tas som det fjerde fordypningsåret (noen steder tredje) i en fireårig lærerutdanning eller som en del av lektor/adjunktutdanning ved et universitet.


Les mer om dette tilbudet hos SIU – Senter for internasjonalisering av høgre utdanning   

Samarbeid mellom Frankrike og Norge

Det ettårige videreutdanningstilbudet i fransk er et samarbeid mellom SIU - Senter for internasjonalisering av høgre utdanning, Universitetet i Oslo og OFNEC - Fransk-norsk senter for utveksling og samarbeid. Undervisningen er lagt til OFNEC som er en del av UCBN - Universitetet i Caen Basse-Normandie i Frankrike.

På kurset tas det opp inntil 20 norske studenter.  

  • Sekretariat og opptak:SIU – Senter for internasjonalisering av høgre utdanning
  • Faglig ansvar: Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) ved UiO
  • Arrangør: OFNEC – Fransk-norsk senter for utveksling og samarbeid i Caen
Publisert 21. jan. 2011 10:07 - Sist endret 1. juli 2016 10:44