Å undervise språk i skolen - samlinger for engelsk, fransk, spansk og tysk

Alle studenter som er interessert å undervise i engelsk, fransk, spansk eller tysk, anbefales å delta på våre skolerelevante samlinger.

Hva er dette?

Erfarne lærere fra videregående- og ungdomsskolen tilbyr hvert semester samlinger for deg som er interessert i lære mer om hvordan du kan undervise i engelsk, fransk, spansk og/eller tysk i skolen. Du vil lære om hva det innebærer å undervise i språk i norsk skole, for eksempel undervisningsmetoder, planlegging og gjennomføring av varierte undervisningsopplegg, hvordan arbeide med muntlig og skriftlig språkbruk, læreplaner, læremidler. Det blir også rikelig anledning til å praktisere språket du skal undervise i innenfor en setting som er skolerelevant.

Samlingene er åpne for alle språkstudenter. Dersom du er lektorstudent kommer disse samlingene i tillegg til PROMO, Lektorprogrammets mentorordninger, og gir deg dermed en ekstra anledning til å bli bedre kjent med ditt skolefag

  • Det kreves ikke noen spesiell påmelding, det er bare å møte opp på første samling.
  • Det blir i tillegg mulig å være med på skolebesøk (forutsatt 80 % oppmøte til samlingene).
  • Alle som har deltatt minst 80 %, får et kursbevis.

Hva sier studenter som har deltatt i samlinger?

- Samlingene gir meg inspirasjon og motivasjon til å bli lærer!

- Læreren sitter på masse erfaring og er flink til å videreformidle sin kunnskap. Hun bruker oss aktivt i timen og vi får muligheten til å snakke fremmedspråket, noe jeg savner i hverdagen ellers. Det at hun setter oss i en slags aktiv elev-rolle gjør også at vi kan se en skoletime fra elevens vinkel, samtidig som vi blir utfordret til å tenke som lærere. Dette er spennende!

- Det oppleves relevant å få innsikt i faktiske undervisningsopplegg, eksempler og ikke minst var det svært interessant å skulle sette karakterer, og deretter få innsikt i hvordan dette foregår i skolen.

- Refleksjon og masse kreativitet i hvordan undervise/planlegge undervisning. Oppgavene utfordrer oss, og vi lærer og blir forhåpentligvis trygge på oss selv som lærere.

Når, hvor og hvem

Engelsk - samlingene vil finne sted på tirsdager kl. 12.15-14.00 i Georg Morgenstiernes hus, seminarrom 206 på følgende datoer: 23. januar, 6. februar, 20. februar, 6. mars, 20. mars 10. april og 24. april. 

Fransk - Samlingene våren 2018 finner sted på følgende datoer: 23 januar, 30 januar, 13 februar, 6 mars, 20 mars eller 10. april kl. 16.15-18 i seminarrom 3 Sophus Bugges hus.

Spansk - Da blir det samlinger med Sonja Skjær igjen! 9. april og 16. april kommer temaet til å være "Kreativ skriving". Tid og sted: 12.15 til 14.00 i seminarrom 12, P. A. Munchs hus. 30. april og 7. mai er temaet "Hva skaper gode tekster? Kommunikasjon og grammatikk i skriftlig produksjon". Samme tid og sted. Vel møtt!

Tysk - samlingene vil finne sted på torsdager kl. 12.15-14.00, i Georg Morgenstiernes hus, på følgende datoer: 8. februar (GM Lite Sem 141), 15. februar (GM Lite Sem 141), 22. februar (GM Lite Sem 141), 1. mars (GM Lite Sem 141), 8. mars (GM Lite Sem 141), 22. mars (GM Sem 115), 5. april (GM Lite Sem 141), 12. april (GM Sem 115), 26. april (GM Lite Sem 141).

Fellessamling for tysk, fransk og spansk holdes kun høstsemesteret

Samlingen tar for seg temaer som er felles for fremmedspråkene i norsk skole: læreplan, eksamensordninger, rammebetingelser slik som struktur og timetall m. m. Undervisningsspråket på denne samlingen er norsk.

 

Hvem kontakter jeg?

Spansk: faglærer Sonja Skjær, studiekonsulent Kristin Marie Veum

Tysk: faglærer Manon Sundkjer, studiekonsulent Line Melå

Fransk: faglærer Marie-Christine Stigset, studiekonsulent Kristin Bjørneboe Eide

Engelsk: faglærer Øystein Hals, studiekonsulent Mia Brunelle Jønnum

Publisert 3. des. 2015 11:50 - Sist endret 20. mars 2018 08:29