English version of this page

Hvem kontakter jeg med spørsmål om masteroppgaven?

For spørsmål og råd om emnevalg, veilederavtale eller prosjektskisse, samt spørsmål om forlenget studierett, deltid og permisjon, ta kontakt med studiekonsulenten for ditt fag.

For spørsmål om innlevering, frister og ferdigstillelse av masteroppgaven, ta kontakt med eksamenskonsulenten for ditt fag.

Merk! Hvis du blir forsinket i arbeidet med masteroppgaven, må du søke om ekstra semester. Du finner søknadsskjema og mer informasjon her. Er du student på Lektorprogrammet, finner du mer informasjon om utsettelse på emnesiden til masteroppgaveemnet ditt, under "Forsinkelse".

Publisert 14. feb. 2018 11:33 - Sist endret 2. apr. 2020 11:13