Etter- og videreutdanning

Instituttet tilbyr relevante etter- og videreutdanningstilbud innenfor instituttets fagområder, og arbeider for å utvide dette kurstilbudet.