Merkedager i endring

Forskningsprosjektet "Red-Letter Days in Transition" undersøker hvordan merkedager i Sentral-Europa og på Balkan har vært bygget periodevis i perioden fra 1985 til i dag.

Mennesker løper ut fra standa og ut i sjøen.

6. januar er en spesiell merkedag i Bulgaria.

Foto: Desislava Doneva

Forskerne analyserer hvordan bestemte dager er innarbeidet i eller utelatt fra kalenderen, og hvordan betydningen av utvalgte merkedager er forhandlet frem, utfordret og forandret.

Les mer om merkedager i endring

Publisert 21. mai 2010 15:23 - Sist endret 16. apr. 2020 19:28