Tsjekkisk nettkurs

Introduksjon

Leksjon 1. Grammatisk grunnmur I

Leksjon 2. Grammatisk grunnmur II

Leksjon 3. Grammatisk grunnmur III

Leksjon 4. Å angi sted

Leksjon 5. Å identifisere

Leksjon 6. Mer om å angi sted

Leksjon 7. Å beskrive

Leksjon 8. Mer om å beskrive

Leksjon 9. Bevegelse og posisjon

Leksjon 10. Mer om å angi retninger

Leksjon 11. Å uttrykke eierforhold

Leksjon 12. Mer om å uttrykke eierforhold

Leksjon 13. Enda mer om å uttrykke eierforhold

Leksjon 14. Å angi tid

Leksjon 15. Å uttrykke rekkefølge, fase, hyppighet og varighet

Leksjon 16. Antall og mengde

Leksjon 17. Å variere det grammatiske subjekt. Leddsetninger

Leksjon 18. Mer om leddsetninger. Sideordning

Leksjon 19. Å uttrykke årsak, hensikt og betingelse

Leksjon 20. Kondisjonalis og modalitet

Leksjon 21. Å oppfordre, tiltale og vurdere

Leksjon 22. Å snakke om kommunikasjon. Passiv


Forfattere av tsjekkisk nettkurs

Originalmanuskript: František Čermák, Jan Holub, Jiří Hronek og Milan Šára, Czech. A Multi-Level Course for Advanced Learners 1-2, Praha/Brno/London 1993
Dansk utgave: František Čermák, Karen Gammelgaard, Jan Holub, Jiří Hronek og Milan Šára, Tjekkisk for forkurs, Oslo 1998, Tjekkisk for fortsættere, Oslo 2001
Konvertering til nettversjon ved Kjetil Rå Hauge, Aleksandra Sawicka 2005
Konverteringsassistanse og assistanse med norske øvinger: Roar Lishaugen, Camilla Horne Heidum, Andreas Øiestad, Erlend Audunson Falch.
Tsjekkisk-norsk ordliste: Bohunka Stříteská

Oppdatering og norsk versjon 2012: Karen Gammelgaard og Roar Lishaugen. Skript til cloze-øvinger: Kjetil Rå Hauge

©1993-2012 forfatterne
 

Publisert 9. mai 2012 15:25 - Sist endret 9. okt. 2012 15:08