Elektronisk fransk

Foto: Musée du Louvre. José María Izquierdo©

Portal med elektroniske ressurser knyttet til franskundervisningen

Velkommen til Den elektroniske franskportalen Elektronisk fransk ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS), Universitetet i Oslo. Disse sidene er resultatet av diverse samarbeidsprosjekter mellom ILOS og HumSam-biblioteket, Romanske språk innen "Program for fleksibel læring ved UiO". Studenter som ønsker å benytte seg av disse sidene bør være immatrikulert ved UiO.