POR0101 - Innføring i portugisisk

Foto: Kristine Eide

Disse nettsidene for kurset POR0101 - Innføring i portugisisk, 10 studiepoeng, er utviklet av universitetslektor Graciete S C Londrim og førstebibliotekar José María Izquierdo.

Studenter som ønsker å benytte seg av denne nettressursen bør være tatt opp på portugisisk ved UiO.

Nettsidene er ikke ment å være et fjernundervisningstilbud i språk, men en hjelp for dem som måtte ha problemer med å kunne delta på undervisningstilbudet for kurset.

Nettsidene er også et supplement til undervisningen.

Test språkferdighetene

Bibliotek