Morfologi | Morfología

Foto: "Asturcones en la Sierra del Sueve", Asturias. José María Izquierdo©

Ordklasser

På spansk

(etter NRG og Lars Anders Kulbrandstad)

  Eksempler
Med bøyning
Verb   studere, kjøpe, bo, kaste...er, har kjøpt, kastet...
Substantiv   bok, hus, bil, Norge...bøker, biler...
Adjektiv   pen, billig, ung, enkel, interessant, demokratisk...yngre, enkle, første, andre...
Determinativer Possessiver min, mi, mitt, mine
din, di, ditt, dine
hans, hennes, dens, dets
sin, si, sitt, sine
vår, vårt, våre
deres, deres
Demonstrativer
(påpekende ord)
den, det, de
denne, dette, disse
slik, slikt, slike
sånn, sånt, sånne
annen, annet, andre
hvilken, hvilket, hvilke
Kvantorer
(mengdeord)
(Ubestemt pronomen) noen, noe
ingen, intet
en, ei, ett
all, alt, alle
hver, hvert
enhver, ethvert
(Spørrepronomen) hvilken, hvilket
(Tallord: Grunntall) en, to, tre, fire...
(Ubestemt artikkel) en, ei, et
Pronomen   Personlig pronomen Subjektsform: jeg, du, han, hun, den, det, vi, dere, de
Objektsform: meg, deg, han/ham, henne, den, det, oss, dere, dem
Refleksivt pronomen seg
Resiprokt pronomen hverandre
Ubestemt pronomen man, en
Spørrepronomen hvem?, hva?, hvis?, (hvem sin?)
Adverb Ubøyelige her, der, hit, ut, da, nå, aldri, når, altfor, litt, vel, ikke, ganske, veldig, orså, derfor, sikkert, nok, kanskje...
Bøyelige fort-fortere-fortest, ofte-oftere-oftest
lite-mindre-minst, gjerne-heller-helst...
 Uten bøyning  
Preposisjoner Enkle av, for, i, på, med, til...
Sammensatte oppå, inntil, imot, inni, utfor...
Faste ordforbindelser som...   til og med, på grunn av, ved hjelp av, i stedet for...
  Konjunksjoner og, både -og, så vel -som, men, eller, for, enten -eller...
  Subjunksjoner at, som, mens, fordi...
  Interjeksjoner Fy!, Hurra!, Hysj!, Huff!, Hallo!, Hei!, Bang!, Ja, Jo, Nei...