Interjecciones

Definición

Interjección - Interjeksjon (utbrudsord) Son palabras invariables (ubøyelige ord) sin ninguna función sintáctica, forman una frase por sí mismas y expresan reacciones de alegría, sorpresa, dolor, indignación, asco, etc... Ejemplos: ¡Eh!, ¡oh!, ¡ah!, ¡Dios mío!, ¡por Dios!, ¡vale!, ¡vamos!, ¡venga!, ¡bien!, ¡ay!
De knytter seg ikke til andre ord eller inngår som ledd i setninger. De danner ytringer alene eller står på siden av setningene i en tekst. Mange er uttrykk for følelser.


Glosario

Interjección Interjeksjon
Exclamación Utbrudd, utrop
Signos de exclamación Utropstegn
Tacos, expresiones malsonantes Banneord
Eufemismos Eufemismer, omskrevet formildet uttrykk
Frases exclamativas Utropsetninger
Exclamar Rope ut, utbryte
Onomatopeyas Lydetterlignende ord, onomatopoetika
Palabras para llamar la atención Varslingsord
Muletillas Fyllord

 

Preguntas

 

Publisert 20. des. 2010 08:47 - Sist endret 3. jan. 2014 10:16