Interaktiv spansk grammatikk

Et digitalt og interaktivt læringsverktøy i spansk grammatikk i Canvas. Tilgangen er gratis og åpen for alle som er interessert i spansk språk.

Sykler og bord står foran flerfargede hus i en middelhavsby. Foto.

Om læringsverktøyet

Grammatikken er basert på en induktiv metode, og hvert tema innledes med en video. Deretter får du velge en læringssti etter ønsket nivå. Hver læringssti består av en kartleggingstest og en oppsummering av grammatikken i testen.

Læringsverktøyet er utviklet av spanskseksjonen ved ILOS og spanskstudenter ved UiO, i samarbeid med LINK og HF:Studio.

Hvordan delta?

Læringsverktøyet er organisert i 12 temamoduler, og er åpent for alle, uavhengig av tilknytning til UiO. Ingen registrering er nødvendig.

Målet er å aktivisere og utvikle din språkkunnskap, og berike spansken din gjennom språklige utfordringer. Materialet er først og fremst tiltenkt personer med norsk som morsmål og legger stor vekt på likheter og ulikheter mellom spansk og norsk.

Gå til den interaktive grammatikken