Forside

To studenter som sitter i en rød sofa og prater. Foto.

Studier

Finn emner

Finn pensumlister, forelesningstider og notater fra alle instituttets emner

Finn ansatte og studenter

Forskning

Skjermkulturer

IMK er vertsinstitutt for Skjermkulturer, en forsknings- og utdanningssatsing ved Det humanistiske fakultet. Skjermkulturer er et tverrfaglig forskningsområde som analyserer og reflekterer over hvordan skjermer påvirker hverdagslivet vårt.

IMK og arbeidslivet

For studenter ved IMK

IMK på Facebook