Nettsider med emneord «Barn og unges mediebruk»

Barn som sitter med bok i solnedgangen
Publisert 29. mars 2022 14:49

Er du interessert i ny forskning på digitalt utenforskap blant barn og ungdom? Barn, unge og medier gruppen ved Institutt for medier og kommunikasjon inviterer til åpent seminar. 

En ung jente som ser ned på en smarttelefonen. Foto.
Publisert 13. okt. 2021 08:44

Forskere fra det internasjonale EU Kids Online online nettverket, ledet av Dr. Monica Barbovschi, har publisert en ny rapport  om europeisk ungdoms erfaringer med seksuelle meldinger på nett (‘sexting’).

Gutt sitter med hode i hånden og ser bort fra skjerm
Publisert 5. juli 2021 09:40

Dr. Monica Barbovschi og Professor Elisabeth Staksrud har utgitt en ny rapport om norske barn og unges erfaringer med nettbasert aggresjon og mobbing.

Bilde av fargerike figurer og grafer
Publisert 2. juni 2021 19:18

Er du interessert i etiske dilemmaer som oppstår i forskning med barn og unge? Delta på webinar i forbindelse med de H2020 finansierte prosjektene CO:RE og ySKILLS i regi av Barn, unge og medier-gruppen ved Institutt for medier og kommunikasjon.

Far som sitter og ser på nettbrett mens barna leker med lego ved siden av. Alle smiler.
Publisert 16. des. 2020 12:33

Er du interessert i ny forskning om digitalt foreldreskap? Delta på webinar i forbindelse med Safter Internet Day, i regi av Barn, unge og medier-gruppen ved Institutt for medier og kommunikasjon.

Publisert 19. des. 2018 09:40
Publisert 12. sep. 2008 15:11