Nettsider med emneord «Digital kompetanse»

Far som sitter og ser på nettbrett mens barna leker med lego ved siden av. Alle smiler.
Publisert 16. des. 2020 12:33

Er du interessert i ny forskning om digitalt foreldreskap? Delta på webinar i forbindelse med Safter Internet Day, i regi av Barn, unge og medier-gruppen ved Institutt for medier og kommunikasjon.

Publisert 4. juni 2012 11:45