Nettsider med emneord «EU Kids Online»

Barn som sitter med bok i solnedgangen
Publisert 29. mars 2022 14:49

Er du interessert i ny forskning på digitalt utenforskap blant barn og ungdom? Barn, unge og medier gruppen ved Institutt for medier og kommunikasjon inviterer til åpent seminar. 

En ung jente som ser ned på en smarttelefonen. Foto.
Publisert 13. okt. 2021 08:44

Forskere fra det internasjonale EU Kids Online online nettverket, ledet av Dr. Monica Barbovschi, har publisert en ny rapport  om europeisk ungdoms erfaringer med seksuelle meldinger på nett (‘sexting’).

Word cloud with concepts related to sexting
Publisert 13. okt. 2021 08:43

A group of researchers from the international EU Kids Online online team, led by Dr. Monica Barbovschi, have published a new report about European adolescent’s experiences with sexual messages online.

Gutt med hode i hendene, ser bort fra skjerm
Publisert 5. juli 2021 09:48

Dr. Monica Barbovschi and Professor Elisabeth Staksrud have published a new report about young Norwegians’ experiences with online aggression and bullying.

Gutt sitter med hode i hånden og ser bort fra skjerm
Publisert 5. juli 2021 09:40

Dr. Monica Barbovschi og Professor Elisabeth Staksrud har utgitt en ny rapport om norske barn og unges erfaringer med nettbasert aggresjon og mobbing.

Far som sitter og ser på nettbrett mens barna leker med lego ved siden av. Alle smiler.
Publisert 16. des. 2020 12:33

Er du interessert i ny forskning om digitalt foreldreskap? Delta på webinar i forbindelse med Safter Internet Day, i regi av Barn, unge og medier-gruppen ved Institutt for medier og kommunikasjon.