lenejp

Image of person
Could not get user data from external service

Academic interests

Lene Pettersen is an Assistant Professor at the Department of Media and Communication, where she works with the Nordic Media master program. During fall 2017, she will lecture in MEVIT4100 Nordic media in an international perspective . Her professional interests include strategy, "digital economy", sharing economy, business models, innovation, various aspects of technology, work practices, privacy, strategic communication, artificial intelligence, social enterprise media within and across organizations, social media in the public media landscape, internal communication, network theory, qualitative method, ethnography, amonst others.

Background

Pettersen hold a Cand. Polit degree in Social Anthropology from the University of Oslo (UiO) (2000) with ethnographic film produced for a television audience as her thesis's  focus. Other subjects in her Cand. Mag degree are hypermedia and sociology from UiO, as well as film- and media studies from the University of Copenhagen, Denmark. Pettersen has a PhD in Business Economics with specialization in Strategic Management from BI Norwegian Business School (2015). Her doctoral thesis is about social media for internal collaboration and knowledge sharing among employees in the multinational workplace.

Prior to her PhD, Pettersen worked ten years with communication, "technology", strategy and organizational development, first in the Norwegian public sector and later in the IT industry. In 2014-2015 she was the program coordinator and Associate Professor in the BA program Strategy and PR at Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology (WOACT). Since 2012, Pettersen has annually lectured one ('Organization of the Network Society') of five modules in the Executive MBA Program Digital Communication Management at BI Norwegian Business School, and she guest lecture regularly at Kristiania University College, WOACT, Oslo and Akershus University College of Applied Sciences (HiOA) and at other universities. She has also previously worked as a senior researcher at the Consumption Research Norway (Sifo,HioA). In the period 1997-2000 she was a lecturer in ethnographic film for undergraduate students in socialantropology at the University of Oslo, and she worked as a volunteer journalist and film reviewer in a free culture newspaper in Oslo.

Pettersen is a boardperson at the Center for interdisciplinary media research (STM), and was one of the initiators of establishing the Girl Geek Dinner Oslo network in 2010.

Tags: Media and communication, Technologies and Media, Internet, Social anthropology, Social media, Strategic communication

Publications

 • Pettersen, Lene G. Braathen (2017). Rating mechanisms among participants in sharing economy platforms. First Monday.  ISSN 1396-0466.  22(12) . doi: http://dx.doi.org/10.5210/fm.v22i112.7908
 • Pettersen, Lene G. Braathen (2017). Sorting things out: A typology of the digital collaborative economy. First Monday.  ISSN 1396-0466.  22(8)
 • Pettersen, Lene (2016). Experiencing virtual social enterprise media architectures. Nordic Journal of Science and Technology Studies.  ISSN 1894-4647.  4(2), s 29- 40 . doi: 10.5324/njsts.v4i2.2183 Show summary
 • Pettersen, Lene (2016). Local Villages in a Globally Connected Structure: a Case Study of Social Enterprise Media in the Multinational Workplace, In Anatoliy Gruzd; Jenna Jacobson; Philip Mai; Evelyn Rupert & Dhiraj Murthy (ed.),  Proceedings of the 7th 2016 International Conference on Social Media & Society.  ACM Publications.  ISBN 978-1-4503-3938-4.  12. Show summary
 • Pettersen, Lene (2016). The role of offline places for communication and social interaction in online and virtual spaces in the multinational workplace :. Nordicom Review.  ISSN 1403-1108.  37(Special issue), s 131- 146 Show summary
 • Pettersen, Lene & Larsson, Anders Olof (2016). The winners take it all: A comparative study of Twitter campaigns under pressure. First Monday.  ISSN 1396-0466.  21(11) . doi: 10.5210/fm.v21i11.6815 Show summary
 • Sørum, Hanne & Pettersen, Lene (2016). IN NEED OF AN INTERACTION DESIGNER? WHAT THE INDUSTRY WANTS AND WHAT IT ACTUALLY GETS!. NOKOBIT - Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi.  ISSN 1892-0748.  24(1) Show summary
 • Pettersen, Lene (2014). From Mass Production to Mass Collaboration: Institutionalized Hindrances to Social Media Platforms in the Workplace. Nordic Journal of Science and Technology Studies.  ISSN 1894-4647.  2(2)
 • Pettersen, Lene (2013). Video blogging ethnographic field notes. Popular Anthropology Magazine.  ISSN 1949-3630.  4(1)
 • Pettersen, Lene (2012). The Echoing Paradox in SNS, In Asbjørn Følstad; Anna Ståhlbröst; Ebbesson Esbjörn & Jesper Svensson (ed.),  Innovation through Social Media : ISM 2012 workshop proceedings, Oslo, Norway, December 3, 2012.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-321-0088-0.  Kapittel.  s 7 - 15
 • Pettersen, Lene & Brandtzæg, Petter Bae (2012). Privacy challenges in Enterprise 2.0. Selected Papers of Internet Research, SPIR.  ISSN 2162-3317. Show summary

View all works in Cristin

 • Næss, Hans Erik & Pettersen, Lene (red.) (2017). Metodebok for kreative fag. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215027005.  244 s.
 • Brønn, Peggy Simcic; Pettersen, Lene & Kalsnes, Bente (2012). Sosiale medier fra innsiden og ut:Intern samhandling og dialog. Kommuneforlaget AS.  ISBN 9788244621137.  158 s.

View all works in Cristin

 • Pettersen, Lene G. Braathen (2018, 01. februar). Episode 39 - Robotene kommer!. [Radio].  MDGs podcastserie.
 • Pettersen, Lene G. Braathen (2018). It's complicated. Track in the panel Social media and peer networks..
 • Pettersen, Lene G. Braathen (2018, 19. februar). Kommenterer delebillettsaken til Ruter. [Radio].  Dagsnytt 18.
 • Pettersen, Lene G. Braathen (2018, 08. mai). Menneskelig og kunstig intelligens. [Radio].  Iteras podcastserie iterasjoner. Show summary
 • Pettersen, Lene G. Braathen (2018, 20. mars). Slack utfordrer gigantene.  Kapital. Show summary
 • Pettersen, Lene G. Braathen & Rolland, Knut-Helge Ronæs (2018). Diffus forståelse av «digitalisering». Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372. Show summary
 • Storrøsten, Kaja & Pettersen, Lene G. Braathen (2018, 13. juli). Datingfenomenet som er verre enn «ghosting».  VG+.
 • Næss, Hans Erik & Pettersen, Lene (2017). Innledning: Metodemangfoldets muligheter, I: Hans Erik Næss & Lene Pettersen (red.),  Metodebok for kreative fag.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215027005.  Innledning.  s 15 - 19
 • Næss, Hans Erik & Pettersen, Lene (2017). På rett sted til rett tid. Kunsten å gjøre feltarbeid, I: Hans Erik Næss & Lene Pettersen (red.),  Metodebok for kreative fag.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215027005.  Kapittel 7.  s 88 - 99
 • Pettersen, Lene (2017). Forord, I: Hans Erik Næss & Lene Pettersen (red.),  Metodebok for kreative fag.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215027005.  Forord.  s 13 - 14
 • Pettersen, Lene (2017). Fra DAB radio og reisebillett til Altinn og Facebook. En landsomfattende undersøkelse av personer med nedsatte funksjonsevner sine digitale hverdagsliv.. SIFO Oppdragsrapport. 3.
 • Pettersen, Lene G. Braathen (2017). Det store datakappløpet. Hvilke konsekvenser har den teknologiske utviklingen? Deltaker i paneldebatt på Nokios 2017.. Show summary
 • Pettersen, Lene G. Braathen (2017). Fireside: Artificial intelligence (AI) in art - and vice versa..
 • Pettersen, Lene G. Braathen (2017). Heng ham, ikke vent..
 • Pettersen, Lene G. Braathen (2017, 26. desember). Jurymember in African Digital Media Awards 2017. [Internett].  African Digital Media Awards.
 • Pettersen, Lene G. Braathen (2017). Snapchat-generasjonen uten filter..
 • Pettersen, Lene G. Braathen (2017). The New Digital World of Work..
 • Pettersen, Lene G. Braathen (2017). Vil et Snapchat-filter duge?.
 • Tangeland, Torvald; Roos, Gun & Pettersen, Lene (2017). Likt for alle - En analyse av hvordan forbrukere med funksjonsnedsettelser kan sikres bedre tilgang til forbrukermarkeder.
 • Pettersen, Lene (2016). Open Access for Online News.
 • Pettersen, Lene (2016). Sosiale løsninger på jobben - arbeidsstøtte eller merarbeid?.
 • Pettersen, Lene (2016). Sosiale medier som strategisk verdiskaper - hype or hope?.
 • Pettersen, Lene & Kjørstad, Ingrid (2016). Online brukerevalueringer – til forbrukernes nytte eller besvær?. SIFO Prosjektnotat. 11. Show summary
 • Pettersen, Lene; Kjørstad, Ingrid & Rosenberg, Thea Grav (2016). Delingsøkonomi – et kvalitativt øyeblikksbilde fra Norge. Show summary
 • Farbrot, Audun & Pettersen, Lene (2015, 01. november). 7 tips om sosiale medier på jobben.. [Internett].  YouTube.
 • Farbrot, Audun & Pettersen, Lene (2015, 01. november). Jobber vi smartere med sosiale medier? Videointervju.. [Internett].  YouTube.
 • Pettersen, Lene (2015). Dancing in Online Spaces Dressed with Offline Practices – A Longitudinal Case Study of Place and Space in the Multinational Workplace..
 • Pettersen, Lene (2015, 15. oktober). Doktorgradsprofilen Magma - Econas tidsskrift for økonomi og ledelse. [Fagblad].  Fagblad og på internett. Show summary
 • Pettersen, Lene (2015, 11. mai). Fargerikt faglig fellesskap - Ja til et felles faglig fundament, ikke til like pr-utdannelser. Kronikk.  Dagens Næringsliv.
 • Pettersen, Lene (2015). Hvordan bygge nettverk på tvers av fredspiper, lusekofter og andre rare ting folk gjør? – Et innlegg om lokale landsbyer i en global online verden..
 • Pettersen, Lene (2015). Mixed Methodologies or Mixing Up Methodologies?.
 • Pettersen, Lene (2015, 27. november). Obama inn for landing på Facebook http://www.nrk.no/ytring/kronikk_-obama-inn-for-landing-pa-facebook-1.12652061. [Internett].  NRK Ytring.
 • Pettersen, Lene (2015). Pushing the Boundaries for Future Media Models. A Wake-Up Call. Paper presentation..
 • Pettersen, Lene (2015). Same Same, but Different. Mobile Technologies’ Potential for Connecting or Maintaining Social Relationships..
 • Pettersen, Lene (2015). Samhandling i praksis..
 • Pettersen, Lene (2015, 16. april). Sosiale arbeidsverktøy – en personvernfelle Mange bedrifter bruker sosiale samhandlingsløsninger – en slags «Jobb-Facebook». De utfordrer personvernet. Innlegg forfattet sammen med Ingvild Næss.  Dagens Næringsliv.
 • Pettersen, Lene & Sasson, Amir (2015). Working in tandem – A longitudinal study of the interplay of working practices and social enterprise platforms in the multinational workplace.. Series of Dissertations. 7/2015. Show summary
 • Tjellaug, Ane Bamle & Pettersen, Lene (2015, 02. juli). Farger Facebook med engasjement..  Avis og nett. Show summary
 • Work, Magazine London & Pettersen, Lene (2015, 15. desember). Social media smarts. [Fagblad].  WORK magazine laget av Londonbaserte WORK for CIPD. Show summary
 • Pettersen, Lene (2014). Den Sosiale 2.0 Organisasjonen, I: Peggy Simcic Brønn & Jan Ketil Arnulf (red.),  Kommunikasjon for ledere og organisasjoner.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1426-6.  Kapittel 14.
 • Pettersen, Lene (2014, 06. januar). Intervju om hashtagblemmer i det sosiale medielandskapet. [Radio].  Kulturhusets hovedsending.
 • Pettersen, Lene (2014). Kursjustering av forventningene til sosiale intranett i organisasjonen..
 • Pettersen, Lene (2014). Mind the gap - Knowledge work, Context and Social Enterprise Platforms.
 • Pettersen, Lene (2014). Sosial teknologi i organisasjonen - erfaringer fra enlongitudinell og kvalitativ casestudie av en internasjonal kunnskapsintensiv organisasjon..
 • Pettersen, Lene (2014). Teknologi og fredagskake.
 • Pettersen, Lene (2014, 24. september). Én av tre bedrifter har avvist en jobbsøker etter snoking i sosiale medier. [Internett].  Teknisk Ukeblad.
 • Pettersen, Lene (2013). Hierarchies and social structures in the organization. How they interplay across online spaces and offline places - and unfolds in the company social platform.
 • Pettersen, Lene (2013). Store data på jobben. BI strategy Magazine.  s 4- 6
 • Pettersen, Lene (2013). Trendenser som baner vei for fremtidens “internnett”.
 • Pettersen, Lene (2012). Antropolog i Teknologiland.
 • Pettersen, Lene (2012). Den samhandlende arbeidsplassen.
 • Pettersen, Lene (2012). Enterprise 2.0, Social Intranets,The Digital Workplace.
 • Pettersen, Lene (2012). Hvordan lykkes med Enterprise 2.0? Gjennom triangelet strategi, organisasjon og teknologi #nwp2012.
 • Pettersen, Lene (2012). Presentasjon av paperet The echoing paradox in SNS.
 • Pettersen, Lene (2012). Sosial Teknologi som Samhandlingsverktøy.
 • Pettersen, Lene (2012). Å arbeide sammen elektronisk - nyttig eller merarbeid?.
 • Pettersen, Lene & Brandtzæg, Petter Bae (2012). Privacy challenges in Enteprise 2.0.
 • Pettersen, Lene & Sasson, Amir (2012). One size does not fit all: Social Business Software, Strategy and Organization in Multinational Knowledge Intensive Firms. Show summary
 • Pettersen, Lene & Brinkmann, Johannes (2011). Enterprise 2.0 in a business ethical perspective.
 • Pettersen, Lene & Lüders, Marika (2011). Sosial programvare = Samarbeid + X.
 • Pettersen, Lene (2010). Can Social Media Make More Democracy For Everybody?.

View all works in Cristin

Published Aug. 4, 2017 11:05 AM - Last modified Mar. 14, 2018 1:09 PM