Ragnhild Fjellro

Doctoral Research Fellow - Department of Media and Communication
Image of Ragnhild Fjellro
Norwegian version of this page
Username
Visiting address Gaustadalléen 21 Forskningsparken 0349 OSLO
Postal address Postboks 1093 Blindern 0317 OSLO
Other affiliations Faculty of Humanities (Student)

Publications

 • Fjellro, Ragnhild (2015). Sans for fag. Anmeldelse av "Sanselig didaktisk design. SPACE ME"av Tone Pernille Østern og Alex Strømme (red.). Forskerforum.  ISSN 0800-1715. Show summary
 • Fjellro, Ragnhild (2014). Angrep på mennesket. Kritikk er viktig, men den personrettede kritikken kan være destruktiv. (Feminist, javisst). Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Fjellro, Ragnhild (2014). Bred innføring om innvandring. Over tusen år med innvandring er nå samlet i ett bind. Det gir begrenset anledning til å gå i dybden. Bokanmeldelse av Grete Brochmann og Knut Kjeldstadli, Innvandringen til Norge 900–2010, Pax forlag, 2014. Forskerforum.  ISSN 0800-1715.
 • Fjellro, Ragnhild (2014). Buddhismen oppdatert. Buddhismen oppdatertNy bok om buddhismen plasserer gammel innsikt i aktuell kontekst. Bokanmeldelse av Torkel Brekke, Hva er buddhisme, Universitetsforlaget, 2014. Forskerforum.  ISSN 0800-1715.
 • Fjellro, Ragnhild (2014). Det politiske er i mennesket. En grundig bok om det kompliserte forholdet mellom politikk, teknologi og mennesker. En bokanmeldelse av Nora Levold (red.) «Biopolitikk. Kropp, kunnskap og teknologi», Fagbokforlaget, 2014. Forskerforum.  ISSN 0800-1715.
 • Fjellro, Ragnhild (2014). Hva er endring? Etter et knapt halvår med ny regjering kjenner jeg meg allerede trøtt. (Feminist, javisst). Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Fjellro, Ragnhild (2014). Klamme kvinnefellesskap Det finnes kvinner som hater goodybags og duftlys. (Feminist, javisst). Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Fjellro, Ragnhild (2014). Klikkermentalitet. Ber du om pupper, da skal du få drukne i dem (Feminist, javisst). Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Fjellro, Ragnhild (2014). «Kvinner som bør voldtas» Netthets mot kvinner er oftere seksualisert og voldelig, enn netthets mot menn. Hva kan det komme av?. Fredriksstad Blad.
 • Fjellro, Ragnhild (2014). Med døden til følge Å ekskludere menn fra feminismen kan gå riktig galt. Feminist, javisst. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Fjellro, Ragnhild (2014). Prosjekt: Avslappet ferie Ferie er noe som må læres. Feminist, javisst. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Fjellro, Ragnhild (2014). Punkterte tilløp - Ytterst interessante tilløp til gode tanker om språk, mennesker og etikk. Bokanmeldelse av Norunn Askeland og Eva Maagerø Om å utfordre vanen. Samtaler om litterær sakprosa Cappelen Damm Akademisk, 2014. Forskerforum.  ISSN 0800-1715.
 • Fjellro, Ragnhild (2014). Ytterst på rad 12 - Det er ikke lett å se alvoret i alt bråket. Jeg skjønner det. (Feminist, javisst). Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Fjellro, Ragnhild (2013). – Borrelåsen gjør meg til en utstillingsdukke. Kvinner på mannsdominerte arbeidsplasser trenger nye klær på jobben. Men de er opptatt av at arbeidstøyet ikke skal være for feminint. KILDEN : informasjonssenter for kjønnsforskning.
 • Fjellro, Ragnhild (2013). Befriende lesningAnalysen av pressens generelle behandling av religion er lite representativ, men vekker likevel begeistring. En bokanmeldelse av Cora Alexa Døving og Siv Ellen Kraft Religion i pressen Universitetsforlaget, 2013. Forskerforum.  ISSN 0800-1715.
 • Fjellro, Ragnhild (2013). Det kompliserte er det beste. Ingen lettvint kur mot enkle helseoverskrifter, men berikende for medisinere, journalister og legfolk. En bokanmeldelse av Finn Wisløff og Sigbjørn Fossum «Forskning viser at...?» Gyldendal akademisk, 2012. Forskerforum.  ISSN 0800-1715.
 • Fjellro, Ragnhild (2013). En bok å bli trygg av. En metodebok som skiller seg ut. Hva er det forfatteren gjør annerledes? En bokanmeldelse av Vivi Nilssen Analyse i kvalitative studier: Den skrivende forskeren Universitetsforlaget, 2012. Forskerforum.  ISSN 0800-1715.
 • Fjellro, Ragnhild (2013). Enkelt og ugreit. Kvantitet ser ut til å være viktigere enn kvalitet i amerikanisert selvhjelpsbok om forskningskommunikasjon. En bokanmeldelse av Farbrot, Audun «Forskningskommunikasjon. Praktisk håndbok for forskere og kommunikasjonsrådgivere», Cappelen Damm Akademisk, 2013. Forskerforum.  ISSN 0800-1715.
 • Fjellro, Ragnhild (2013). #Foodstagram- Er matbilder i sosiale medier en påminnelse om at vi skal dø?. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Fjellro, Ragnhild (2013). Grin som en mann - Den nye generasjonen av følsomme menn har noe å lære oss om gråt. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Fjellro, Ragnhild (2013). Hverdagspappa- Det er mennesker som gir omsorg, ikke rom. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Fjellro, Ragnhild (2013). Innestemmen- Kvinner fikk sin stemmerett, men kan vi bruke stemmen vår?. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Fjellro, Ragnhild (2013). Kjærlighet på kontrakt- Det ulykkelige skjer når vi lar barna våre tro at kjærlighet kan institusjonaliseres. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Fjellro, Ragnhild (2013). Kjærlighetens stemme - Når er egentlig kjærligheten relevant?. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Fjellro, Ragnhild (2013). Kjærlighetens stemme- I dag har kjærligheten måtte vike for skatt, vei og OL. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Fjellro, Ragnhild (2013). Kvinnene i mannen. Litteraturprofessoren åpner opp for nye måter å se på Ibsens karakterer i relasjon til hverandre. En bokanmeldelse av Anne Marie RekdalIbsens to kvinner. Fra Catilina til Når vi døde vågnerVidarforlaget, 2012. Forskerforum.  ISSN 0800-1715.
 • Fjellro, Ragnhild (2013). Likhetens tyranni - Sammenligning gjør oss svakere. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Fjellro, Ragnhild (2013). Om stygge hus, og folka i dem. Forfatterne vil representere menneskenes stemme, beboernes stemme, i denne debatten. Det er et modig, og muligens dumdristig, grep. En bokanmeldelse av Alexander Z. Ibsen og Christopher Rådlund En sort bok om arkitektur. Hvorfor moderne arkitektur har blitt så stygg. Dreyers Forlag Oslo, 2012. Forskerforum.  ISSN 0800-1715.
 • Fjellro, Ragnhild (2013). Overlagt karakterdrap - Jens Bjørneboe representerer ikke et «konsekvent forsvar av enkeltindividet». Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Fjellro, Ragnhild (2013). Privatiserte engler. Englene åpenbarer seg ikke til de samme som før. Det viser en ny bok, som vår anmelder mener er svært interessant. Bokanmeldelse av Jan-Olav Henriksen, Kathrin Pabst «Uventet og ubedt; Paranormale erfaringer i møte med tradisjonell tro», Universitetsforlaget 2013. Forskerforum.  ISSN 0800-1715.
 • Fjellro, Ragnhild (2013). Trange jenteliv - Jentebukser er trangere enn guttebukser, enda kroppene deres er like. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Fjellro, Ragnhild (2013). Ubehagets tale - Når noen vil stoppe kjeften på noen, da er det verdt å spisse ører. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Fjellro, Ragnhild (2013). Uhildet om cannabis Suverent redaksjonelt arbeid i aktuell fagbok om cannabis.En bokanmeldelse av Anne Line Bretteville-Jensen (red.) «Hva vet vi om cannabis?» Universitetsforlaget, 2013. Forskerforum.  ISSN 0800-1715.
 • Fjellro, Ragnhild (2012). En dypt savnet bok. Den bør komme forskere i historie og økonomi til gode i stort monn i fremtiden, skriver vår anmelder. En bokanmeldelse av Charlotte Koren «Kvinnenes rolle i norsk økonomi» Universitetsforlaget, 2012. Forskerforum.  ISSN 0800-1715.
 • Fjellro, Ragnhild (2012). Hver forsker er en øy. Gode enkeltundersøkelser av nyheter og redaksjoner, men snakker forskerne sammen? En bokanmeldelse av Brurås, Svein (red.) Mediene og terroraksjonen. Studier av norske mediers dekning av 22. juli Unipub, 2012 og Brurås, Svein (red.) Nyhetsvurderinger. På innsiden i fem redaksjoner IJ-forlaget, 2012. Forskerforum.  ISSN 0800-1715.
 • Fjellro, Ragnhild (2011). Gi bud! En bokanmeldelse av Martin Eide Hva er journalistikk Universitetsforlaget, 2011. Forskerforum.  ISSN 0800-1715.
 • Halsaa, Beatrice & Fjellro, Ragnhild (2011, 19. desember). Kompetente råd om å lede EU-prosjekter. [Internett].  Kilden - Informasjonssenter for kjønnsforskning.
 • Kotte, Nina & Fjellro, Ragnhild (2011, 02. desember). Balansedrømmer. [Internett].  Kjønnsbalanse i forskning.

View all works in Cristin

Published Oct. 25, 2016 3:16 PM - Last modified Nov. 7, 2016 3:58 PM