terjeco

Image of person
Could not get user data from external service

Academic interests

Overall research interests include media innovation, media economics and digitalization. More concretely, this takes the form of projects on streaming media services, ebooks, apps, algorithms etc., in particular within the culture industries. Also interested in freedom of expression, literature, photography.

Current project is "STREAM: Streaming the culture industries: Analyzing the technology, usage and economy of streaming media services". Here, I examine business models and value networks in streaming services such as Spotify, Netflix and Storytel.

Background

Masters degree in media and communication from University of Oslo, 2005. Employed as editor at BI Norwegian Business School, 2006-2011. Ph.D.-fellow University of Oslo, 2011-2015. Researcher at University of Oslo and independent researcher, 2015-2017. Employed as advisor in Norwegian Association of Researchers, Jan-Jun 2017. Postdoctoral research fellow at University of Oslo from Aug. 2017.

Previously editorial assistant and member of editorial team at Norsk medietidsskrift (Norwegian Journal of Media Studies).

Appointments

Board member, Centre For Research on Media Innovations.

Publications

 • Colbjørnsen, Terje (2018). Algoritmens ansikt: Brukeropplevelser av kvalitet og relevans i algoritmiske anbefalinger på kulturfeltet, I: Øyvind Prytz & Jan Fredrik Hovden (red.),  Kvalitetsforhandlinger.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245023763.  kap. 17.  s 465 - 486
 • Colbjørnsen, Terje (2018). My Algorithm: User Perceptions of Algorithmic Recommendations in Cultural Contexts, In Andrea Guzman (ed.),  Human-Machine Communication: Rethinking Communication, Technology, and Ourselves.  Peter Lang Publishing Group.  ISBN 978-1433142505.  Chapter 8.
 • Colbjørnsen, Terje (2017). Debating freedom of expression in Norwegian media: Critical moments, positions and arguments, In Arnfinn Haagensen Midtbøen; Kari Steen-Johnsen & Kjersti Thorbjørnsrud (ed.),  Boundary Struggles : Contestations of Free Speech in the Norwegian Public Sphere.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-53503-2.  Chapter 6..  s 165 - 194 Full text in Research Archive.
 • Colbjørnsen, Terje (2017). Åpenhet i det digitale bibliotek: Om politiske føringer og gnisninger mellom kommersiell bokbransje og bibliotek i en digital tid, I: Astrid Anderson; Cicilie Fagerlid; Håkon Larsen & Ingerid Straume (red.),  Det åpne bibliotek: Forskningsbibliotek i endring.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202571863.  kap. 2.  s 23 - 49 Full text in Research Archive.
 • Colbjørnsen, Terje (2016). Kritiske øyeblikk i norsk ytringsfrihetsdebatt : en analyse av forekomster av omtaler av ytringsfrihet og pressefrihet i norske aviser 1993-015. Sosiologisk Tidsskrift.  ISSN 0804-0486.  24(3), s 170- 199 . doi: 10.18261/issn.1504-2928-2016-03-01
 • Colbjørnsen, Terje (2015). Digital divergence: analysing strategy, interpretation and controversy in the case of the introduction of an ebook reader technology. Information, Communication & Society.  ISSN 1369-118X.  18(1), s 32- 47 . doi: 10.1080/1369118X.2014.924982
 • Colbjørnsen, Terje (2015). Store og små aktørers tilnærming til digitalisering i den norske bokbransjen. Praktisk økonomi & finans.  ISSN 1501-0074.  14(2), s 160- 169
 • Colbjørnsen, Terje (2015). The accidental avant-garde: Audiobook technologies and publishing strategies from cassette tapes to online streaming services. Northern Lights: Film & Media Studies Yearbook.  ISSN 1601-829X.  13(1), s 83- 103 . doi: 10.1386/nl.13.1.83_1
 • Colbjørnsen, Terje (2015). What is the VAT? The policies and practices of value added tax on ebooks in Europe. The International Journal of Cultural Policy.  ISSN 1028-6632.  21(3), s 326- 343 . doi: 10.1080/10286632.2014.904298
 • Colbjørnsen, Terje (2014). The construction of a bestseller: theoretical and empirical approaches to the case of the Fifty Shades trilogy as an eBook bestseller. Media Culture and Society.  ISSN 0163-4437.  36(8), s 1100- 1117 . doi: 10.1177/0163443714544999
 • Colbjørnsen, Terje (2013). Book App Publishing in Norway: Edge- and Ad Hoc Innovations, In Robert Defillippi & Patrik Wikström (ed.),  Business Innovation and Disruption in Publishing.  Media XXI.  ISBN 9789897290602.  Ch. 2.  s 77 - 110
 • Colbjørnsen, Terje (2012). The Janus Strategy: Launching a Norwegian ebook distribution service in an internationalized publishing industry. International Journal of the Book.  ISSN 1447-9516.  9(1), s 61- 78 Full text in Research Archive.

View all works in Cristin

 • Colbjørnsen, Terje (2017). Streaming books: Value propositions and competitive advantages in three Norwegian ebook and audio book streaming services.
 • Colbjørnsen, Terje (2016). Billedtekst - Kommentarer over WG Sebalds Austerlitz. Ekfrase: Nordisk Tidsskrift for Visuell Kultur.  ISSN 1891-5752.  (2), s 122- 125
 • Colbjørnsen, Terje (2016). Vidåpne dører til vitenskapen? Åpen tilgang i teori og praksis. Prosa - tidsskrift for skribenter.  ISSN 0805-276X.  22(6), s 34- 37
 • Colbjørnsen, Terje (2015). Betimelig og sterk sjangerhybrid. Anmeldelse av Aina Landsverk Hagens Meningers mot: Netthat og ytringsfrihet i Norge. Norsk Medietidsskrift.  ISSN 0804-8452.  (4)
 • Colbjørnsen, Terje (2015). Continuity in Change. Case studies of digitalization and innovation in the Norwegian book industry 2008 - 2012.
 • Colbjørnsen, Terje (2012). Harry Potter and the Chamber of Commerce: J.K. Rowling’s Pottermore.com as the extension of the Harry Potter brand in a digital context. Full text in Research Archive.
 • Larsen, Håkon; Rønning, Helge & Colbjørnsen, Terje (2012). E-bøker er med. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Rønning, Helge; Slaatta, Tore; Torvund, Olav; Larsen, Håkon & Colbjørnsen, Terje (2012). En boklov for distriktene. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Rønning, Helge; Slaatta, Tore; Torvund, Olav; Larsen, Håkon & Colbjørnsen, Terje (2012). Til bokas pris. Utredning av litteraturpolitiske virkemidler i Europa.
 • Rønning, Helge; Slaatta, Tore; Torvund, Olav; Larsen, Håkon & Colbjørnsen, Terje (2012). Til orientering. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.

View all works in Cristin

Published Aug. 4, 2017 11:01 AM - Last modified Dec. 20, 2017 1:47 PM