Generalforsamling i Centre for Research on Media Innovations

Ordinær generalforsamlig i Centre for Research on Media Innovations avholdes i år 13. juni på Institutt for medier og kommunikasjon, UiO.

CRMI logo

Før generalforsamlingen vil Lucy Küng holde seminar i samme rom (kl. 14.00-15.00), og etter generalforsamlingen vil det serveres kake og godt drikke, slik tradisjonen er. 

Vi minner om vedtektenes §3: «Medlemskapet løper fram til og med førstkommende generalforsamling og opphører automatisk dersom man ikke deltar på generalforsamlingen. Medlemmer som er forhindret fra å møte på generalforsamlingen kan imidlertid anmode om fortsatt medlemskap.»

En slik anmodning må sendes til anders.fagerjord@media.uio.no innen 12. juni 2017.

Dagsorden for generalforsamlingen: 

1. Godkjenning av styrets beretning for 2016-2017

2. Godkjenning av regnskap for 2016-2017

3. Vedtektsendringer

4. Valg

5. Eventuelt

Saker som ønskes behandlet under «Eventuelt» må sendes til Anders Fagerjord (anders.fagerjord@media.uio.no) innen 1. juni 2017.

Endelig dagsorden og øvrige sakspapirer sendes ut til medlemmer 2. juni.

Published June 1, 2017 4:06 PM - Last modified June 1, 2017 4:28 PM