Symposium AR@K: Artistic Research at Kristiania

Forskergruppen Kunstfag på Høyskolen Kristiania inviterer til symposium om kunstfaglig forskning, der både gruppens medlemmer og eksterne gjester presenterer sitt arbeid innenfor kunstfaglig forskning (artistic research).

Elisabeth Brun: Kameraet som poetisk forskningsverktøy (PhD-prosjekt) (kl. 13:00 & kl. 15:15)
I forskning kan det være fristende å tenke på det poetiske og det analytiske som motsetninger. I dette praksis-ledete prosjektet ser Brun nærmere på hva det poetiske kan bidra med i forskning på sted og mediert tilknytning til sted. Her er kameraet et viktig verktøy. Det poetiske kan også være en måte å se «holistisk» på – å se sammenhenger, der andre fokuserer på deler. Det kan være en måte å undersøke steder, igjen –  og igjen, med kamera og med filmatiske teknikker. En måte å tenke på – med levende bilder – som gjør at man ser det som er rett foran en, – det som ofte er usynlig, – med nye øyne.

 

Timotheus Vermeulen: Metamodernism and Art – Historicity, Affect and Depth after Postmodernism (talk will be in English) (kl. 14:30)
We used to be ironic; now, we hear, we are sincere. Who is this we – and how did we get here? In this talk Timotheus Vermeulen will talk about art, history, capital and metamodernism, though not necessarily in that order.

 

For more information click here.

Published Feb. 25, 2019 2:48 PM - Last modified Dec. 20, 2019 3:08 PM