Gratulerer med levert masteroppgave!

IMKs studenter som går ut i arbeidslivet denne våren kan være trygge på at deres kunnskaper innenfor medievitenskap og journalistikk er, og kommer til å bli, en høyt etterspurt vare både i Norge og ellers i verden.

Bilde av fornøyde masterkandidater våren 2018 og høsten 2017.

Det var en fornøyd gjeng som møtte opp på kandidatmarkeringen på IMK. Det er godt å bli ferdig med masteroppgaven!

Over 60 tidligere og nåværende masterstudenter, deres venner og familie har møtt opp for å feire det aller viktigste milepælet i masterstudiene: levert masteroppgave. De ble ønsket velkommen av instituttleder Maria Utheim.

- Masteroppgave er et betydelig selvstendig forskningsprosjekt som alle dere har brukt mye tid og ressurser på. I dag feirer vi alle dere som i de siste to årene har jobbet hardt mot målet - og nå er målet nådd, sa Utheim.

Etterspurt yrke

Kjersti Løken Stavrum, CEO i Tinius Trust og tidligere journalist, snakket om viktigheten av media i dagens samfunn.

- Journalistikk er og vil fortsatt være en betydelig maktfaktor i samfunnet. Utviklingen i Norge og i verden for øvrig tyder på at kunnskaper om medier, kommunikasjon i samfunnet og journalistikk blir bare viktigere og viktigere, sa Løken Stavrum.

Godt å bli ferdig

Det var god stemning blant de oppmøtte. Det var studenter fra IMKs masterprogram i medievitenskap og studieretning Nordic Media, og master i journalistikk.

Mange av IMKs studenter er allerede i full jobb, andre er på vei ut i arbeidslivet nå. Men alle er enige om en ting: det er godt å bli ferdig med masteroppgaven!

Publisert 14. juni 2018 15:23 - Sist endret 18. juni 2018 11:58