Presentasjon av masteroppgave - Anine Andrea Auen

Masterkandidat Anine Andrea Auen vil presentere sin masteroppgave: Grenseløs ungdom -   En kritisk diskursanalyse av moralsk panikk i den norske mediedekningen av «ungdom og intim bildedeling på nett». 

Bildet kan inneholde: tekst, font, linje.

Denne masteroppgaven tar for seg mediedekningen av «ungdom og intim bildedeling på nett» i VG og Aftenposten. Nærmere bestemt har jeg undersøkt hvilke typiske trekk for moralsk panikk man kan finne i mediedekningen. Jeg har også undersøkt hva i mediedekningen som ikke passer inn i en typisk moralsk panikk.

Jeg har benyttet meg av Norman Faircloughs kritiske diskursanalyse som metode for å analysere artikler som er publisert i avisenes nettutgaver i 2016. Gjennom analysen har jeg funnet flere typiske trekk for moralsk panikk i begge avisenes dekning. I de fleste artiklene uttrykkes det en bekymring knyttet til ungdom og intim bildedeling på nett. Denne bekymringen er hovedsakelig fokusert på barn og unge. Videre er det en tydelig bekymring for konsekvensene intim bildedeling på nett kan føre med seg. Jeg har også funnet at det til en viss grad er en konsensus, altså en enighet om at intim bildedeling er et reelt problem. I tillegg har jeg funnet noen eksempler på disproporsjonalitet i mediedekningen.

Selv om det er en del kjennetegn for moralsk panikk i begge avisenes dekning, er det fortsatt en del som skiller seg fra en typisk moralsk panikk. Et uventet, men svært interessant funn, er at det ofte er en positiv teknologidiskurs i artiklene. Et positivt syn på teknologi kommer frem i flere artikler, men dette betyr ikke at det ikke også er artikler som inneholder et negativt syn på teknologi. Det viktigste funnet som gjør at mediedekningen ikke passer inn i en typisk moralsk panikk er en kontrolldiskurs med forebyggende og holdningsendrende arbeid i fokus. Her trekkes ofte dialog mellom barn, foreldre og skole frem som et viktig tiltak.

Publisert 16. des. 2019 12:43 - Sist endret 16. des. 2019 12:43