Presentasjon av masteroppgave: Eva Randa Krarup Nielsen

Kandidaten vil presentere masteroppgaven sin:  «At tage luften ud af frygtballonen» Et kvalitativt studie af terrordækningen i skandinaviske public service-medier for børn

Bildet kan inneholde: tekst, font, linje.

I dagens nyhedsbillede findes der et aspekt, som der ikke er forsket ret meget i; nyheder om
terror for børn. Nyheder for børn adskiller sig fra andre nyheder ved at være en genre, som er tilpasset en særlig specifik målgruppe. Denne opgave undersøger, hvordan journalister og
redaktører i skandinaviske nyhedsprogrammer for børn har dækket terrorangreb i de
respektive skandinaviske lande, og hvilke redaktionelle og etiske overvejelser samt til- og
fravalg som ligger til grund for dækningen.

Undersøgelsen består hovedsageligt af kvalitative interviews med redaktører, forhenværende redaktører, redaktionschefer og projektledere i skandinaviske nyhedsredaktioner for børn omhandlende de tre terrorangreb, som ramte de tre skandinaviske lande i perioden 2011-2017. Empirien er analyseret ud fra journalistiske og medievidenskabelige teorier om katastrofenyheder som genre, nyheder for børn og børn og medborgerskab. Derudover analyseres empirien udfra forskning om børn som nyhedsforbrugere og public service-nyheder for børn. Mine fund viste blandt andet, at nyheder for børn ikke har som målsætning at skulle være først ude med en given nyhed, og at der derfor er et fravær af breaking news hos både SVT Lilla Aktuellt, DR Ultra Nyt og NRK Supernytt. Et af analysens øvrige fund var, at der var et udtalt problematisk dilemma ved på den ene side at fravælge at vise de mest grafiske og voldelige billeder efterdønningerne af terrorangrebet kontra at acceptere det faktum, at børn i målgruppen højst sandsynligt ville se de selvsamme voldsomme billeder i øvrige medier. Derfor ‘burde’ de hellere se dem i trygge rammer i et nyhedsprogram tilpasset børns kundskabsniveau og sat i en forklarende kontekst.

Publisert 11. juli 2019 12:10 - Sist endret 11. okt. 2019 10:15