Disputas: "Legitimering av allmennkringkasting i Norge og Sverige"

Master i sosiologi Håkon Larsen disputerer for ph.d. - graden over avhandlingen: "Legitimering av allmennkringkasting i Norge og Sverige."
 

PRØVEFORELESNING OVER OPPGITT EMNE FOR PH.D.-GRADEN:

Torsdag 3. mars 2011 kl. 16.15-17.00.

Sted: Auditorium 2, Helga Engs hus.

Tittel: Kultursosiologiens betydning for studier av allmennkringkasting. Teoretiske og metodiske aspekter.
 

DOKTORANDEN VIL OFFENTLIG FORSVARE SIN AVHANDLING I DISPUTAS:

Fredag 4. mars 2011 kl. 10.15.

Auditorium 2, Helga Engs hus.

Ordinære opponenter:

Førsteopponent: Docent Madeleine Kleberg, Stockholms Universitet.

Andreopponent: Professor Toril Aalberg, NTNU.
 

Komiteens administrator:

Professor Torben Hviid Nielsen, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.

Disputasen ledes av professor og prodekan Marianne Lien, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Mer informasjon om disputasen finnes på:

http://www.sv.uio.no/iss/forskning/aktuelt/arrangementer/disputaser/2011/larsen.html
 

Publisert 7. des. 2020 11:27 - Sist endret 7. des. 2020 11:27