2012

Tidligere

Tid og sted: 14. des. 2012 09:15, Forum i Forskningsparken, Gaustadalleen 21, Blindern

Master Taina Bucher ved Institutt for medier og kommunikasjon vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Programmed sociality: A software studies perspective on social networking sites

Tid og sted: 28. nov. 2012 13:15, auditorium 2, Eilert Sundts hus, Blindern

Master Jens Barland ved Institutt for medier og kommunikasjon vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Journalistikk for markedet. Redaksjonell produktutvikling i VG og Aftonbladet på papir og nett 1995-2010

Tid og sted: 19. sep. 2012 10:30, Auditorium 6, Eilert Sundts hus, Blindern

Cand.polit. Vilde Schanke Sundet ved Institutt for medier og kommunikasjon vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Making Sense of Mobile Media. Institutional Working Notions, Strategies and Actions in Convergent Media Markets

Tid og sted: 10. aug. 2012 11:15, Forum i Forskningsparken, Gaustadalleen 21, Blindern

Cand.polit. Petter Bae Brandtzæg ved Institutt for medier og kommunikasjon vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Social implications of the Internet and social networking sites – a user typology approach

Tid og sted: 15. juni 2012 11:15, Forum i Forskningsparken, Gaustadalleen 21, Blindern

Cand.polit. Andreas Ytterstad ved Institutt for medier og kommunikasjon vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Norwegian Climate Change Policy in the Media: Between Hegemony and Good Sense

Tid og sted: 12. juni 2012 11:15, Forum i Forskningsparken, Gaustadalleen 21, Blindern

Cand.polit. Audun Beyer ved Institutt for medier og kommunikasjon vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Valgets nyhetsrammer: Produksjon, innhold, opinion

Tid og sted: 10. mai 2012 13:15, Teologisk eksamenssal, Domus Academica, Sentrum

Cand.philol. Rolf Werenskjold ved Institutt for medier og kommunikasjon vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): That's the Way it is? Medienes rolle i proteståret 1968 

Tid og sted: 17. apr. 2012 11:15, Forum i Forskningsparken, Blindern

Cand.polit. Elisabeth Staksrud ved Institutt for medier og kommunikasjon vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Children and the Internet: Risk, Regulation, Rights