Disputas: Digital økonomi både trussel og mulighet for journalistikken

Master Jens Barland ved Institutt for medier og kommunikasjon vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Journalistikk for markedet. Redaksjonell produktutvikling i VG og Aftonbladet på papir og nett 1995-2010

Jens Barland

Det er kjent hvordan digitaliseringen skviser medienes økonomi og journalistikken. En ny studie viser nå hvordan digitaliseringen også gjør at journalistisk innhold på enda mer sofistikert vis formes som varer som skal konkurrere i et marked.

Noen ganger gjør det at journalistikkens samfunnsoppgave havner i andre rekke. Dette er en av trendene som beskrives i Jens Barlands doktoravhandling ”Journalistikk for markedet”, ved Universitetet i Oslo.

– Digitaliseringen er likevel tosidig for journalistikken, understreker Barland. – Dette gir også nye journalistiske verktøy og metoder som gjør at mediene kan gi informasjon og ta på seg oppgaver i samfunnet de ikke kunne gjøre tidligere, sier han.

I sin forskning har han tatt for seg mediehusene VG og svenske Aftonbladet, og studert hvordan journalistikken utvikles innenfor markedsorienterte betingelser.

– Den store endringen de siste årene er jo digitaliseringen, overgangen fra papir til nett, mobil og brett. Journalistikk har alltid vært laget for å bli solgt. Men i den digitale tid har hensyn til markedet blitt en mye viktigere ramme for denne utviklingen, sier Barland.

– Journalistikken er fri, ja, men bare innenfor rammene av produktkonsepter som er definert med økonomisk logikk, forklarer han.

– Men jeg vil ikke ensidig fremstille dette som en forfallshistorie. Formålet med forskningen har ikke vært å felle noen dom, men bedre å forstå hvordan det fungerer i praksis når økonomi og marked stadig får større innflytelse over journalistikken, understreker han.

Han trekker også frem eksempler på hvordan denne trenden har styrket journalistikken i å utføre viktige oppgaver i samfunnet, blant annet hvordan digitale medier under store katastrofer har gitt informasjon i samfunnet på en måte myndighetene ikke har greid.

Tid og sted for prøveforelesning

Onsdag 28. november, kl. 11.15, i auditorium 2, Eilert Sundts hus, Blindern: "Et metodekritisk blikk på akademiske teorier som brukes for å belyse journalistikkens rolle i krysningen mellom stat, marked og samfunn"

Bedømmelseskomité

  • Professor Øyvind Ihlen, Universitetet i Oslo (administrator)
  • Professor Anker Brink Lund, Copenhagen Business School (andreopponent)
  • Professor Ingela Wadbring, Mittuniversitetet (førsteopponent)

Leder av disputas

Instituttleder Espen Ytreberg

Veileder

Publisert 7. des. 2020 11:28 - Sist endret 7. des. 2020 11:28