Disputas: Nye digitale skiller

Cand.polit. Petter Bae Brandtzæg ved Institutt for medier og kommunikasjon vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Social implications of the Internet and social networking sites – a user typology approach

Petter Bae Brandtzæg

Hvordan bruker vi Internett generelt og sosiale medier som Facebook spesielt? Petter Bae Brandtzæg viser i sin avhandling at til tross for en utvikling mot et mer sosialt og interaktivt Internett, er de fleste av oss fortsatt passive brukere. Nettbruken i Norge har tidoblet seg siden år 2000, men en hyperrask teknologisk utvikling gjør at ikke alle henger med.

- Disse urealistiske forventningene til brukerne om stadige oppdateringer, grenseløs tilgjengelighet og høy brukeraktivitet skaper økende klasseskiller på nett. Vi får det som kalles "digitale skiller" i befolkningen, sier Brandtzæg.

I avhandlingen beskriver Brandtzæg fem brukertypologier innen sosiale medier basert på et representativt utvalg av brukere i Norge i alderen 15-75 år (basert på tall fra 2010, Norstat):

1) Sosialiseringsbrukere (34 prosent) - primært sosial interaksjon med venner og familie.

2) Lurkere (29 prosent) - primært kikking og bidrar sjeldent med eget innhold.

3) Sporadiske brukere (23 prosent) - bruker svært sjeldent, kun nå og da.

4) Diskusjonsbrukere (9 prosent) - primært debatt og diskusjon.

5) Avanserte brukere (5 prosent) - bruker svært mye og til masse forskjellig, og bidrar med innhold.

Passive brukere, som Sporadiske brukere og Lurkere, utgjør tilsammen den størst andelen av brukerne i sosiale medier (52%), også unge mennesker havner i disse brukerkategoriene. Digitale skiller handler derfor ikke bare om alder, slik mange later til å tro, men om ulik tilgang til Internett og utstyr, og ikke minst, store forskjeller innen bruk og brukerkompetanse.

Langt på vei dominerer jenter/kvinner bruken av de nye sosiale mediene. Avhandlingen viser dessuten at Norge har de mest avanserte brukerne sammenlignet med andre land i Europa, men Norge har derfor også store digitale skiller i befolkningen.

-Teknologiutviklere, skolen, arbeidsplasser og politikere må ta hensyn til forskjellene i befolkningen.  Brukertypologien som beskriver disse forskjellen kan bidra til å klargjøre hvordan ulike bruksmønstre og brukerkompetanse er fordelt i befolkningen, forteller Brandtzæg.

Tid og sted for prøveforelesning

Fredag 10. august 2012, kl. 09.15, Forum i Forskningsparken, Gaustadalleen 21, Blindern: "MUT and the Mobile Internet: Applying the approach to other domains"

Bedømmelseskomité

  • Førsteamanuensis Gunn Enli, Universitetet i Oslo (administrator)
  • Professor Richard Seyler Ling, IT University of Copenhagen (andreopponent)
  • Professor Manfred Tscheligi, Universität Salzburg (førsteopponent)

Leder av disputas

Instituttleder Espen Ytreberg

Veileder

Publisert 7. des. 2020 11:28 - Sist endret 7. des. 2020 11:28