Disputas: Algoritmers makt i sosiale medier

Master Taina Bucher ved Institutt for medier og kommunikasjon vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Programmed sociality: A software studies perspective on social networking sites

Taina Bucher

Hvorfor er det slik at noen venner alltid dukker opp i nyhetsstrømmen på Facebook, mens andre aldri gjør det? Hva vil det egentlig vil si at ”noen som meg” har kjøpt en bestemt bok på Amazon.com? Og hvorfor er det ikke de mest omtalte temaene på Twitter som defineres som en "trending topic"?

- Det er mulig å finne svar på slike spørsmål dersom man analyserer hvordan ulik type informasjon framstår, presenteres og sirkuleres på nettet, og tar høyde for innflytelsen til de ulike algoritmene som ligger bak fenomener som nyhetsstrømmen på Facebook, sier Taina Bucher ved Institutt for Medier og Kommunikasjon, Universitetet i Oslo.

I avhandlingen ”Programmed sociality” argumenterer Bucher for at sosial omgang og informasjonsflyt i sosiale medier påvirkes av algoritmisk kontroll og teknisk regulering. Selv om sosiale medier og fenomener som ”deltakende kultur” har vært et svært populært forskningsobjekt de siste årene, har det i humaniora vært lite fokus på de underliggende tekniske mekanismene. Dette forsøker avhandlingen å gjøre noe med, forteller Bucher. Algoritmer setter viktige premisser for hvordan vi omgås. Og kan kommunisere med hverandre på nettet.

Gjennom en analyse av programvaren i Facebook, viser avhandlingen hvordan algoritmer påvirker konsepter som vennskap og synlighet i verdens største sosiale medium. Bucher avdekker hvordan og hvorfor det bare er en brøkdel av oppdateringene på Facebook som til enhver tid blir synlige. En sentral påstand er at deltakelse i sosiale medier ikke bare er knyttet til brukernes engasjement, men også henger sammen med en reel redsel for å usynliggjøres dersom man ikke deltar på algoritmenes premisser.

Tid og sted for prøveforelesning

Torsdag 13. desember, 2012, kl. 15.15, i rom 205, Forskningsparken, Gaustadalleen 21, Blindern: "Interdisciplinary challenges in software studies of social media: objects; methods; concepts.”

Bedømmelseskomité

  • Professor Wendy Hui Kyong Chun, Brown University (førsteopponent)
  • Reader Matthew Fuller, Goldsmiths University of London (andreopponent)
  • Professor Gunnar Liestøl, Universitetet i Oslo (administrator)

Leder av disputas

Professor Tore Slaatta

Veileder

  • Førsteamanuensis Anders Fagerjord, Universitetet i Oslo (hovedveileder)
  • Research Professor/Associate Professor Geert Lovink,  Hogeschool van Amsterdam/University of Amsterdam (medveileder)
Publisert 7. des. 2020 11:28 - Sist endret 7. des. 2020 11:28