Disputas: Klimapolitikken i mediene, mellom olje og markedshegemoni og sunn fornuft

Cand.polit. Andreas Ytterstad ved Institutt for medier og kommunikasjon vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Norwegian Climate Change Policy in the Media: Between Hegemony and Good Sense

Andreas Ytterstad

Andreas Ytterstad doktorgradsavhandling begynner med å konstatere at norsk klimapolitikk ikke vil løse klimakrisen, og undersøker potensialet for kritikk av og alternativer til norsk klimapolitikk i mediene: hos bloggere i Norge, i VG og Aftenpostens dekning av Balitoppmøtet (2007), i Dagsrevyen og Klassekampens dekning av Københavntoppmøtet (2009) og hos 9 av Norges fremste klimajournalister.

Funnene viser at medienes representasjon av norsk klimapolitikk er motstridende og motsetningsfull, og disse motsetningene fortolkes ved hjelp av begrepene hegemoni og god forstand utviklet fra Antonio Gramsci. Hegemoni forstås som ledelse og Ytterstad legger derfor særlig vekt på det lederskapet i norsk klimapolitikk som har blitt utøvd av Stoltenbergregjeringen. God forstand er et mye mindre kjent begrep hos Gramsci som denne avhandlingen søker å gi mer innhold. Særlig viktig for hvordan klimakrisen oppleves av folk flest er «en oppfatning av nødvendighet». Særlig relevant for journalistikken er søken etter sannhet, noe som kan gjøre journalister til skapere av god forstand i klimakampen. Hovedargumentet er at det aktuelle hegemoniet og den gode forstand utgjør to hovedkilder til «commonsense», det folk flest tar for gitt.  Der hvor Jens Stoltenberg søker å forene et olje- og markedshegemoni med en god forstand understøttet av klimavitenskapene, viser avhandlingen at sider av den gode forstand kan dras sammen og utgjøre grunnlaget for det systemskiftet som klimakrisen objektivt sett krever. Journalister kan best bidra til et slikt systemskifte hvis de forstår objektivitet som søken etter sannhet. Medieforskere på sin side bør legge større vekt på hva som er objektivt sant og mindre vekt på hvordan klimakrisen rammes inn språklig.

Tid og sted for prøveforelesning

Fredag 15. juni, 2012, kl. 09.15, i Forum i Forskningsparken, Gaustadalleen 21, Blindern: “Truth and 'good sense' in contemporary journalism.”

Bedømmelseskomité

  • Associate Professor Deepa Kumar, Rutgers University (førsteopponent)
  • Reader Des Freedman, Goldsmiths University of London (andreopponent)
  • Professor Sigurd Allern, Universitetet i Oslo (administrator)

Leder av disputas

Professor Knut Lundby.

Veileder

Publisert 7. des. 2020 11:28 - Sist endret 7. des. 2020 11:28