2014

Tidligere

Tid og sted: 9. des. 2014 12:15, Forum i Forskningsparken, Gaustadalleen 21, Blindern

Master Johanne Kielland Servoll ved Institutt for medier og kommunikasjon vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Den norske auteuren. En begrepshistorisk analyse

Tid og sted: 28. nov. 2014 11:15, Forum i Forskningsparken, Gaustadalleen 21, Blindern

Cand.scient. Kristin Skeide Fuglerud ved Institutt for medier og kommunikasjon vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Inclusive design of ICT: The challenge of diversity

Tid og sted: 12. juni 2014 11:15, Forum i Forskningsparken, Gaustadalleen 21, Blindern

Master Elin Strand Hornnes ved Institutt for medier og kommunikasjon vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Når kvinner må si unnskyld… Medierte skandaler, kvinnelige politikere og retoriske forsvarsstrategier

Tid og sted: 28. mai 2014 12:15, Forum i Forskningsparken, Gaustadalleen 21, Blindern

Master Gry Cecilie Rustad ved Institutt for medier og kommunikasjon vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Contemplating Telephilia: A study of Mad Men, The Wire, Luck and Treme

Tid og sted: 27. mars 2014 10:30, Gamle festsal, Domus Academica, sentrum

Master Karoline Andrea Ihlebæk ved Institutt for medier og kommunikasjon vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Balansekunst. Publikumsdeltagelse og tilnærminger til redaksjonell kontroll.