Disputas: Når kvinner må si unnskyld…

Master Elin Strand Hornnes ved Institutt for medier og kommunikasjon vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Når kvinner må si unnskyld… Medierte skandaler, kvinnelige politikere og retoriske forsvarsstrategier

Elin Strand Hornnes

De siste ti årene har vi hatt flere politiske skandaler med kvinnelige toppolitikere i hovedrollen. Avhandlingen «Når kvinner må si unnskyld… Medierte skandaler, kvinnelige politikere og retoriske forsvarsstrategier» tar for seg hvordan kvinnelige politikere opplever og forsvarer seg retorisk i politiske skandaler.

Elin Strand Hornnes har intervjuet åtte kvinnelige politikere involvert i politiske skandaler i Skandinavia mellom 1978 og 2010 – Gerd-Liv Valla, Åslaug Haga, Magnhild Meltveit Kleppa, Gudrun Schyman, Wanja Lundby-Wedin, Cecilia Stegö Chilò, Ritt Bjerregaard og Karen Ellemann – og spurt de om hvordan de opplevde mediedrevet, deres retoriske forsvar og betydningen av kjønn i skandaliseringsprosessen.

Avhandlingen viser at kvinner i toppolitikken ikke har noe lettere for å unnskylde seg enn mannlige politikere, samtidig som det stilles helt andre forventninger til kvinners retoriske forsvar. Kvinnelige politikere rammes også oftere av et «utstrakt ansvar» - det vil si at de framstilles som de ansvarlige, ikke bare for sine egne feil, men også skyldige i hva deres ektemenn, partnere og familie gjør. En kvinnelig politiker skal ha full kontroll – både i politikken og på hjemmebane.

Det er tre sentrale grunner til kvinnelige politikere har lettere for å gå av som en følge av en politisk skandale. For det første opplever de det som spesielt hardt at familien og spesielt ungene rammes. For det andre har de ikke det samme nettverket og støtteapparatet som deres mannlige kolleger har. For det tredje anser de ikke den politiske posisjonen som like viktig – den er ikke verdt det tøffe mediedrevet.

Tid og sted for prøveforelesning

Torsdag 12. juni 2014, kl. 09.15, i Forum i Forskningsparken, Gaustadalleen 21, Blindern : “Reflektér over endringene i politikk, mediesystem og samfunnskritisk journalistikk i de skandinaviske land de tre siste tiår.”

Bedømmelseskomité

  • Professor Gunilla Jarlbro, Universitetet i Lund (andreopponent)
  • Lektor Nete Nørgaard Kristensen, Københavns universitet (førsteopponent)
  • Professor Knut Lundby, Universitetet i Oslo (administrator)

Leder av disputas

Professor Eli Skogerbø

Veileder

Publisert 7. des. 2020 11:29 - Sist endret 7. des. 2020 11:29