Disputas: TV-connoisseurene – er du telefil?

Master Gry Cecilie Rustad ved Institutt for medier og kommunikasjon vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Contemplating Telephilia: A study of Mad Men, The Wire, Luck and Treme

Gry Cecilie Rustad

TV-serier og amerikansk ”kvalitets-TV” spesielt, har de siste 20 årene vært gjennom store endringer og blir stadig mer populært. Avhandlingen Contemplating telephilia – A study of Mad Men, The Wire, Luck and Treme spør hvordan vi ser, opplever og snakker om TV-serier. Avhandlingens hovedtese er at disse fire seriene inspirerer en unik seeropplevelse, praksis og kultur – telefili. Gry C Rustads avhandling gir også en generell og grunnleggende analytisk og teoretisk forståelse av TV-serien.

Avhandling undersøker ”kvalitets-TV” som estetisk form, som seeropplevelse og mediekultur. Det argumenteres for at ”kvalitets-TV” er en svært heterogen gruppe av serier og at det må trekkes et skille mellom forskjellige former for ”kvalitets-TV”: På den ene siden åpne og modernistisk inspirerte tematiske fortellinger og på den andre mer mainstream orienterte, plotbaserte eller karakterbaserte serier (som Lost, The Killing og Breaking Bad). Rustad argumenterer for at disse forskjellige formene for TV-serier inspirerer forskjellige former for fanpraksiser og diskusjoner på nettet – blant de telefili.

Telefili og serier som skaper en telefilsk seeropplevelse representerer noe helt nytt i TV-serie sammenheng. Telefili er definert av Rustad som en fetisjering av visuelle detaljer som drar seerens oppmerksomhet til fiksjonsverden, og slik gir seeren tid og rom til å kontemplere sosiale og kulturelle temaer, ideer og fenomener. Telefile er uhyre analytiske, svært estetisk orienterte, og er på mange måter den mest avanserte TV-seeren i det at den telefile ønsker å forstå alle aspektene av den audiovisuelle TV-serieopplevelsen.

Tid og sted for prøveforelesning

Onsdag 28. mai 2014, kl. 10.15, i Forum i Forskningsparken, Gaustadalleen 21, Blindern: "Discuss relationships between 'quality TV' in the contemporary American context and recent Scandinavian TV fiction"

Bedømmelseskomité

  • Professor Matt Hills, Aberystwyth University (andreopponent)
  • Dr. Janet McCabe, University of London (førsteopponent)
  • Professor Ove Solum, Universitetet i Oslo (administrator)

Leder av disputas

Professor Tanja Storsul

Veileder

  • Professor Liv Hausken, Universitetet i Oslo (hovedveileder)
  • Robin Nelson, University of London
Publisert 7. des. 2020 11:29 - Sist endret 7. des. 2020 11:29