Disputas: Journalistikk under press i Kosovo

Master Kenneth Andresen ved Institutt for medier og kommunikasjon vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Journalism under pressure. The case of Kosovo

Kenneth Andresen

Foto: Jan Arve Olsen

Tidligere forskning om medier på Balkan etter kommunismen har hevdet at journalister og redaktører har vært uprofesjonelle aktører som ikke har bidratt til samfunnsutviklingen.  For å nyansere dette synet har Kenneth Andresen forsket på journalistikkens utvikling i Kosovo.

– Det er behov for økt kompetanse om hva som påvirker journalistikk og medier i konfliktområder som Kosovo dersom det internasjonale samfunnet skal kunne bistå journalister og redaktører bedre, sier Kenneth Andresen.

I en historisk-politisk analyse viser Andresen hvordan mediene i Kosovo utviklet seg til arenaer for nasjonal identitet, og at dette temaet senere ble verktøy i etniske konflikter og kriger.  Avhandlingen viser at det selv i en tid med ensidige fremstillinger, fantes det også innslag av solid journalistisk profesjonalitet.  

En profesjonsanalyse i fire store nyhetsredaksjoner avslører hvordan journalister og redaktører fortsetter å kjempe med historiske aspekter som politisk innblanding og etniske konflikter, også etter krigen i 1999 – og fram til i dag.  Resultatene av undersøkelsene gjør det klart at mediestøtte-organisasjoner i større grad bør være klar over forbindelsene mellom den historisk-politiske mangel på journalistisk uavhengighet og dagens praksis i etterkrigstidens redaksjoner, samt journalisters tidligere praksis.

– Den internasjonale mediestøtten hadde som mål å profesjonalisere journalistene i Kosovo de første årene etter krigen i 1999, men støtten hadde begrenset effekt, hevder Andresen.

Han viser hvordan instruktører og mediestøtte-organisasjoner i liten grad tok hensyn til journalistikkens historisk-politiske utvikling, og heller ikke til det enorme presset journalister i Kosovo jobbet under.

Tid og sted for prøveforelesning

Fredag 13. november 2015, kl. 09.15 i Forum i Forskningsparken, Gaustadalleen 21: "Protocol journalism: A discussion of recent practices and the main implications for the concept"

Bedømmelseskomité

  • Professor Gunn Enli, Universitetet i Oslo (administrator)
  • Professor Maureen Taylor, University of Tennessee (andreopponent)
  • Professor Karin Wahl-Jorgensen, Cardiff University (førsteopponent)

Leder av disputas

Professor Terje Rasmussen

Veileder

Publisert 7. des. 2020 11:29 - Sist endret 7. des. 2020 11:29