Disputas: Forsiktig digitalisering av den norske bokbransjen

Cand.philol. Terje Colbjørnsen ved Institutt for medier og kommunikasjon vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Continuity in Change. Case studies of digitalization and innovation in the Norwegian book industry 2008 - 2012

Terje Colbjørnsen

Norske bokforlag blir ofte anklaget for å være trege i å utnytte nye digitale teknologier og for å ha fokus på de gamle forretningsmodellene. Er dette en kritikk som treffer mål?

Terje Colbjørnsen har undersøkt spørsmålet gjennom analyser av fem ulike digitale prosjekter i forlagene Aschehoug, Gyldendal og Cappelen Damm. Han har undersøkt en distribusjonstjeneste for e-bøker, bok-apper for mobile enheter, Fifty Shades of Grey som bestselgende e-bok, lesebrettet Kibano Digireader og digitale lydbokteknologier.

– Selv om den norske bokbransjen er utsatt for konkurranse fra internasjonale forhandlere og distributører som satser hardt på digital innovasjon, skjer det ingen radikale endringer i den norske bokbransjen, sier Colbjørnsen.

Avhandlingen viser at de tre forlagene i stor grad har innrettet sine strategier mot å redusere risiko forbundet med innovasjon ved å tilpasse nye produkter og tjenester til nåværende strategier og strukturer. Som i andre etablerte bransjer er innovasjonsprosesser i den norske bokbransjen preget av kontinuitet.

Det foregår likevel innovasjon og aktivitet knyttet til digitale teknologier i de gamle forlagshusene, men det kan være vanskelig å se hva som er nyskapende fordi forlagene ser seg nødt til å operere med nye og gamle forretningsmodeller parallelt. I de tre forlagene er utviklingen av nye digitale tjenester og produkter preget av stabilitet og kontinuitet. Innarbeidede praksiser fra papirbøker blir overført til arbeidet med innovasjon innen digital publisering.

Tid og sted for prøveforelesning

Torsdag 22. januar 2015, kl. 09.15, i Gamle festsal, Domus Academica, sentrum: "Digitaliseringens betydning for mindre aktører og mindre aktørers betydning for digitaliseringen: Forskjeller og likheter mellom utvalgte store og små aktører i bokbransjen" / "The impact of digitalisation on smaller actors and the impact of smaller actors on digitalisation: Differences and similarities between select large and small actors in the book industry.”

Bedømmelseskomité

  • Førsteamanuensis Anders Fagerjord, Universitetet i Oslo (administrator)
  • Professor Stig Hjarvard, Københavns universitet (førsteopponent)
  • Lektor Ann Steiner, Lunds Universitet (andreopponent)

Leder av disputas

Professor Tanja Storsul

Veileder

Arrangør

Institutt for medier og kommunikasjon
Publisert 7. des. 2020 11:29 - Sist endret 7. des. 2020 11:29