Disputas: Musikkstrømming i hverdagslivet

Master Anja Nylund Hagen ved Institutt for medier og kommunikasjon vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Using Music Streaming Services: Practices, Experiences and the Lifeworld of Musicking

Anja Nylund Hagen

Musikkstrømmetjenester som Spotify, WiMP/Tidal og Apple Music har blitt nordmenns hovedkanaler for musikklytting. En ny studie viser hvordan musikken brukes og oppleves, og hvordan strømmetjenestene påvirker lytternes musikkopplevelser. 
 
I doktoravhandlingen "Using Music Streaming Services: Practices, Experiences and the Lifeworld of Musicking" har medieforsker Anja Nylund Hagen ved Universitetet i Oslo studert dedikerte strømmebrukere over tid. Som en del av forskningsprosjektet Sky & Scene har hun sett nærmere på hvordan de oppsøker, deler, navigerer og lytter til musikk med strømmemediet.
 
- Brukerne av Spotify og WiMP har utviklet svært personlige måter å bruke tjenestene og oppleve musikken på, sier Nylund Hagen. - Dette skaper eierskap til både musikken og tjenesten, selv om musikken ikke eies fysisk. 
 
I studien viser hun at strømmetjenester er et mangeartet medium som inviterer til flere typer musikkopplevelser. Bruken av strømmeteknologien er avgjørende for hvordan musikkopplevelsen blir.
 
Avhandlingen belyser hvor stor plass musikken har fått i folks hverdagsliv gjennom mobiltelefonens tilstedeværelse. - Musikk tilpasset individuelle hverdagsopplevelser blir nærmest tatt for gitt av brukerne, sier Nylund Hagen. 
 
Dette betyr ikke at musikken oppleves som mindre viktig. Snarere er strømmeformatet med på å styrke betydningen av musikk i lytternes hverdagsliv, selv om opplevelsene kan være fragmenterte og tilfeldige. Musikken fyller også funksjoner og roller som får mening i lys av hver enkelt brukers hverdagssituasjoner, vel så mye som ut fra musikkens rent estetiske kvaliteter. 

Disputasen foregår på engelsk.

Tid og sted for prøveforelesning

Tirsdag 15. desember 2015, kl. 09.15, Forum i Forskningsparken, Gaustadalleen 21: "A comparison of the use of music streaming services with that of other technologies for private listening, both earlier and contemporary"

Bedømmelseskomité

  • Førsteamanuensis Anders Fagerjord, Universitetet i Oslo (andreopponent)
  • Professor David Hesmondhalgh, University of Leeds (førsteopponent)
  • Professor Espen Ytreberg, Universitetet i Oslo (administrator)

Leder av disputas

Instituttleder Tanja Storsul

Veileder

Publisert 7. des. 2020 11:29 - Sist endret 7. des. 2020 11:29