Disputas: IKT i kampen for demokrati i Zimbabwe

Master Mandlenkosi Mpofu ved Institutt for medier og kommunikasjon vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): ICTs in Struggle for Democracy: Civil Society, Democratisation and Organisational Forms in the Zimbabwean Crisis, 2000 – 2013

Mandlenkosi Mpofu

Zimbabwe har siden før år 2000 vært preget av politisk, økonomisk og sosial krise. En voksende opposisjon har kjempet mot et stadig mer autoritært styresett. Mandlenkosi Mpofu har analysert case-studier av sivile organisasjoner som var tett på politiske prosesser og kampen for demokratisering i Zimbabwe i årene 2000-2013.

Mpofu har forsket på de problematiske utfordringene for kommunikasjon og demokrati i denne urolige historiske perioden. Analysene viser hvordan staten arbeidet for å begrense offentligheten, samtidig som Internett, mobiltelefoner og andre digitale plattformer ga det sivile samfunn nye arenaer for samfunnsdebatt og kritikk.

Avhandlingen viser hvilket potensial informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) har for å åpne opp nye områder for borgernes deltakelse i politiske prosesser. Internett ble viktig for den offentligheten. Andre digitale plattformer som mobiltelefoner ga næring til sivilsamfunnet, som verktøy for kunne motsette seg en stadig mer undertrykkende stat.

Avhandlingen gir en detaljert historisk oversikt over utviklingen av relasjonene mellom det sivile samfunn og staten, og setter dette i sammenheng med den zimbabwiske statens holdning til media og politisk konkurranse i tiden etter uavhengigheten i 1980.

Avhandlingen bidrar til ny innsikt i et voksende felt av forskning på sivile organisasjoner og hvordan disse utnytter informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Den har også kritiske perspektiver på sivilsamfunnsorganisasjoner og frivillige organisasjoner i Zimbabwe som stiller spørsmål til økonomiske forhold, uavhengighet og internt demokrati, og hvordan slike problemstillinger forholder seg til utviklingen av et levende sivilsamfunn.

Tid og sted for prøveforelesning

Fredag 6. mars 2015, kl. 09.15 i Forum i Forskningsparken, Gaustadalleen 21: “Evaluate the argument in Terje Rasmussen's article on 'Internet and the Political Public Sphere' from the perspective of Zimbabwe”

Bedømmelseskomité

  • Professor Knut Lundby, Universitetet i Oslo (administrator)
  • Dr. Dumisani Moyo, The Open Society Initiative for Southern Africa (andreopponent)
  • Professor Herman Wasserman, University of Cape Town (førsteopponent)

Leder av disputas

Professor Terje Rasmussen

Veileder

Publisert 7. des. 2020 11:29 - Sist endret 7. des. 2020 11:29