Disputas: Minoritetsspråklige har trange kår for innovasjon i sosiale medier

Master Niamh Ní Bhroin ved Institutt for medier og kommunikasjon vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Lost in Space? Social Media-Innovation and Minority Language Use

Niamh Ní Bhroin

Niamh Ní Bhroin har undersøkt hvordan de som bruker minoritetsspråkene irsk og nordsamisk deltar i innovasjon i sosiale medier. Hennes funn viser at språkbrukerne utvikler applikasjoner som støtter samspill på sosiale medier, men samtidig er mulighetene begrenset. Et samisk tastatur for smarttelefoner og et register over minoritetsspråklige Twitter-brukere er eksempler på nyvinninger. Grupper på Facebook, lister på Twitter, blogger og andre nettsteder gir også mulighet for diskusjon på eget språk. Avhandlingen er kritisk til påstander om at sosiale medier styrker og forbedrer sosial integrasjon, kun fordi hver enkelt bruker kan skape og formidle innhold.

– De globale selskapene som Twitter og Facebook bestemmer rammene for kommunikasjon. Den vanlige bruker har få eller ingen muligheter til endre eller utvide disse rammene. For at brukere av irsk eller nordsamisk selv skal kunne utvikle nye former for kommunikasjon, så må de ha teknisk og språklig kompetanse, og de må forstå hvilke behov medbrukerne har for kommunikasjon på eget språk. En slik innovasjonsprosess vil også involvere både aktører i språksamfunnet og kommersielle aktører, sier Niamh Ní Bhroin.

Avhandlingen viser at sosiale medier alene ikke løser sosiale utfordringer. I samfunn som har minoritetsspråklige må både språkbrukere, kommersielle og offentlige aktører samarbeide for at dette skal skje. Niamh Ní Bhroin innfører begrepet sosial medieinnovasjon. Hun håper at dette nye begrepet kan bli et verktøy for forskere som vil undersøke lignende prosesser innen innovasjon på medier som skal dekke kommunikasjonsbehov for ulike sosiale grupper i et samfunn.

Tid og sted for prøveforelesning

Tirsdag 28. april 2015, kl. 10.15, i Gamle festsal, Domus Academica, sentrum: "CMC as a framework for studying minority language use"

Bedømmelseskomité

  • Professor Charles Ess, University of Oslo (administrator)
  • Associate Professor Stine Lomborg, University of Copenhagen (førsteopponent)
  • Lecturer Mairead Moriarty, University of Limerick (andreopponent)

Leder av disputas

Professor Knut Lundby

Veileder

  • Professor Tanja Storsul, Universitetet i Oslo
  • Forsker Pia Lane, Universitetet i Oslo
Publisert 7. des. 2020 11:29 - Sist endret 7. des. 2020 11:29