Disputas: The Office og tilpasning av pinlig TV-humor

Magister Kai Hanno Schwind ved Institutt for medier og kommunikasjon vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Found in Translation: The Office – a hybrid sitcom as blueprint for successful transnational television format adaption

Kai Hanno Schwind

Hvordan tilpasser man en situasjonskomedie som The Office til forskjellige land? Og hvordan fungerer egentlig pinlighetshumoren på tv?

Medieviter og humorforsker Kai Hanno Schwind utforsker adaptasjonsprosessene til den britiske situasjonskomedien The Office og mottagelsen av serien i USA og Tyskland. Avhandlingen viser at pinlighetshumor forenkler adapsjonsprosessen, og at denne særegne humoren fungerer som en viktig ventil i samfunnet.

Schwind sammenligner den originale serien på engelsk med den tyske versjonen, der The Office har fått navnet Stromberg. Ved å benytte et begrep som hittil er lite undersøk – «pinlighetshumor» – gir avhandlingen verdifulle data om hvordan denne spesifikke retningen innen humor kan bli brukt i flere fjernsynskomedier globalt. Ved å spesifisere begrepet «hybrid situasjonskomedie» bidrar avhandlingen også til kritisk forskning på situasjonskomedie. Avhandlingen har en tverrfaglig forskningsagenda og tar i bruk tverrfaglige metoder. Funnene gir dermed økt innsikt i forskning på produksjon av fjernsynskomedier, i mekanismene som styrer formatimplementering og økt forståelse for de ulike kulturene for distribusjon og produksjon i de ulike landene.

Tid og sted for prøveforelesning

Fredag 4. desember 2015, kl. 09.15, Forum i Forskningsparken, Gaustadalleen 21: "What makes the adaptations of “The Office” work, compared to less successful adaptations (humour rspt comedy is said not to travel very well)."

Bedømmelseskomité

  • Dr. Sharon Lockyer, Brunel University (førsteopponent)
  • Prof. Dr. Habil. Lothar Mikos, Filmuniversität in Babelsberg Konrad Wolf (andreopponent)
  • Professor Ove Solum, Universitetet i Oslo (administrator)

Leder av disputas

Professor Terje Rasmussen

Veileder

  • Professor emerita Birgit Hertzberg Kaare, Universitetet i Oslo
  • Professor Eva Bakøy, Høgskolen i Lillehammer
Publisert 7. des. 2020 11:29 - Sist endret 7. des. 2020 11:29