2016

Tidligere

Tid og sted: 9. des. 2016 11:15, FORUM, Forskningsparken

Master Bente Kalsnes ved Institutt for medier og kommunikasjon vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): The power of likes: Social media logic and political communication

Tid og sted: 26. aug. 2016 11:15, FORUM, Forskningsparken

Cand.philol. Yngve Benestad Hågvar ved Institutt for medier og kommunikasjon vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Nyhetssjangere i nettaviser. Tekstnormforskjeller mellom nett- og papirnyheter i VG, Dagbladet og Aftenposten 2010-2014

Tid og sted: 15. apr. 2016 11:15, FORUM, Forskningsparken

Cand.philol. Maja Michelsen ved Institutt for medier og kommunikasjon vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Teksthendelser i barns hverdag. En tekstetnografisk og sosialsemiotisk studie av åtte barns literacy og deres meningsskaping på Internett