Disputas: Den stilltiende presse

Master Mulatu Alemayehu Mogesved Institutt for medier og kommunikasjon vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d): «Why silence? Reporting Internal Conflict in Ethiopian Newspapers».

Mulatu Alemayehu Moges

Mens nyhetsmedier rundt om i verden generelt viser stor interesse for konfliktrelaterte hendelser, finner denne avhandlingen at etiopisk presse foretrekker å være tause om nasjonale konflikter.

Avhandlingens formål er å undersøke hvordan interne, nasjonale konflikter ble rapportert om i et utvalg etiopiske aviser – Addis Admas, Reporter, The Daily Monitor og The Ethiopian Herald – i perioden 2005-2013. Avisene har alle relativt store opplag og lang fartstid i Etiopia, og er i utgangspunktet opptatt av å dekke viktige og aktuelle saker. Avhandlingen fokuserer på perioden 2005-2013, et tidsrom da det pågikk flere alvorlige interne konflikter i Etiopia.  På tross av disse konfliktene, relatert til etnisitet, religion, internt fordrevne og fordeling av makt og ressurser, viser analysen at de utvalgte avisene i stor grad velger å ignorere eller ikke fult ut rapportere om disse hendelsene og avdekker hvordan dette gjennomføres i praksis.

Samtidig fortsatte de indre konfliktene og spesielt de relatert til etnisitet. å vokse både i styrke og omfang. Konfliktene resulterte i at folk ble tvansgsflyttet og drept, og mange lever i redsel. Avhandlingen viser hvordan journalistene i de utvalgte avisene arbeidet i frykt for represalier fra myndighetene, og i mange tilfeller foretrakk å utøve selvsensur fremfor å dekke konfliktrelaterte hendelser, selv om disse var av stor relevans for samfunnet. Analysen viser at dette var en bevisst strategi fra medienes side og hvordan sensur og press fra myndighetene preget journalistene og deres arbeid.

Tid og sted for prøveforelesning

Tirsdag 19. desember 2017 kl. 10:15 Forum i Forskningsparken (Gaustadalleen 21, Oslo)

“How can political economy theory be used to understand the media in Ethiopia?”

Bedømmelseskomité

  • Ph.D Lovise Aalen,  Chr. Michelsen´s Institutt (andreopponent)
  • Ph.D William Tayeebwa, Makerere University Kampala, Uganda (førsteopponent)
  • Professor Øyvind Ihlen, University of Oslo (administrator)

Leder av disputas

Instituttleder Arne Krumsvik

Veileder

  • Prof. Helge Rønning - University of Oslo, Department of Media and Communication
  • Prof. Kristin S. Orgeret - Oslo and Akershus University College of Applied Sciences, Department of Journalism and Media Studies
Publisert 23. nov. 2017 09:46 - Sist endret 24. apr. 2018 15:29