Disputas: Hva har ti år med sosiale medier og smarttelefoner gjort med oss?

Cand.polit. Wenche Nag ved Institutt for medier og kommunikasjon vil forsvare sin avhandling for graden doctor philosophiae (dr.philos.): Stretched Connectedness. Sociality and Self at the Dawn of the Smartphone Age

Wenche Nag

Wenche Nag

Denne våren er det ti år siden Facebook omfavnet Norge. Ikke lenge etter gjorde de første smarttelefonene sitt inntog. Siden da har vår tilstedeværelse på digitale flater blitt kraftig utvidet. Hva har dette betydd for hvordan vi forholder oss til oss selv, til hverandre og til kommersielle aktører?

Nag konkluderer med at vi har fått framveksten av en samfunnstilstand betegnet av «tøyd sammenkobling». Her er vi som enkeltmennesker koblet sammen i en kompleks vev av sosio-teknologiske bånd gjort mulig gjennom våre vedvarende økonomisk-teknologiske bånd til kommersielle aktører. Konsekvensen er et jevnt tilsig av valgmuligheter som drar oss i motstridende retninger.

- Bruk av internett og smarttelefoner har plassert oss i en spenning mellom ønsket om overflod og på samme tid begrensning; om fornyelse og på samme tid kontinuitet; om frihet og på samme tid trygghet. Spenningene er ikke nye som sådan, men de er forsterket med internettifiseringen av samfunnet, sier Nag. Hun baserer avhandlingen på egne empiriske studier av henholdsvis internett-basert musikkbruk og personlig kommunikasjon fra inngangen til 2000-tallet og fram til i dag, samt et bredt tilfang av tilgrensende studier og teorier.

- Tøyd sammenkobling innebærer at sosiale normer, forventninger og kompetanse jevnlig må bearbeides og re-forhandles. Dette gjelder også på institusjonelt nivå etter hvert som internett og smarttelefoner er blitt integrert på stadig flere samfunnsområder, avslutter Nag.

Tid og sted for prøveforelesning

Mandag 20. mars 2017 i FORUM, Forskningsparken

Kl. 15:00, selvvalgt emne: "Deciphering the social media economy. Three analytical approaches."

Kl. 16:00, oppgitt emne: "Spatial and temporal conditions for stretched connectedness: looking beyond Norway"

Bedømmelseskomité

  • Professor Nancy Baym, Microsoft Research New England (førsteoppnonent)
  • Førsteamanuensis Cédric Courtois, Leuven School of Mass Communication Research (andreopponent)
  • Førsteamanuensis Marika Lüders, Universitetet i Oslo (administrator)

Leder av disputas

Instituttleder Arne Krumsvik

Veileder

  • Terje Rasmussen, Universitetet i Oslo
  • Rich Ling, Nanyang Technological University Singapore
Publisert 20. feb. 2017 11:10 - Sist endret 7. apr. 2017 11:35