Disputas: Homoseksualitet og kjønn i dataspill

Master Kim Johansen Østby ved Institutt for medier og kommunikasjon vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): From Embracing Eternity to Riding the Bull: Representations of Homosexuality and Gender in the Video Game Series Mass Effect and Dragon Age

Kim Johansen Østby

Kim Johansen Østby

Homoseksualitet har vært stort sett fraværende som et seriøst tema i vestlige mainstream-dataspill, men dette er nå i endring. Mye av denne endringen er takket være den kanadiske spillutvikleren BioWare, som med sine rollespillserier Mass Effect og Dragon Age har markert seg som en utvikler som vil utfordre og utvikle representasjonspraksiser i spill.

I avhandlingen gjennomfører Kim Johansen Østby en omfattende kritisk tekstanalyse av seks spill i BioWares Mass Effect og Dragon Age og undersøker hvordan homoseksualitet og kjønn representeres, samt hvordan disse representasjonene kan og bør forstås i en større kulturell kontekst. Avhandlingen fokuserer på dataspill som viktige kulturelle tekster og diskuterer BioWares representasjonspraksiser i lys av den vestlige spillindustriens nåværende hovedtilnærming til seksualitets- og kjønnsmangfold: valgfritt innhold hvor spilleren selv ofte er ansvarlig for/får bestemme mangfoldstypene. På én side er strategien med valgfritt innhold et engasjerende mediespesifikt fenomen, men på en annen side kan det også føre til en mangfoldsmarginalisering der innhold som spilleren selv ikke velger aldri dukker opp.

Analysen deles inn i to hoveddeler hvor han undersøker representasjonspraksisene i den 'offentlige' spillverdenen (det mer eller mindre obligatoriske spillinnholdet) og i den 'private' spillverdenen (det mer eller mindre valgfrie innholdet), 'romansene': romantiske forhold som spilleren kan inngå med ikke-spillbare karakterer (NPCer). Avhandlingen diskuterer hvordan de offentlige spillverdenene har et grunnleggende heteronormativt premiss som er både forsiktig og selvmotsigende i sine representasjonspraksiser, og som kompliseres ytterligere av de mulige spillerhandlingene. Dette premisset svekkes over tid med nye spillutgivelser. De private spillverdenene kan være mye mer eksperimentelle og normbrytende fordi innholdet må aktivt velges av spillerne selv.

Spillseriene blir mer og mer progressive over tid, men avhandlingen viser også hvordan de har helt forskjellige overordnede forhold til kvinnelig og mannlig homoseksualitet. Kvinnelig homoseksualitet representeres gjerne som (heterofilt) erotisk, fascinerende, offentlig fantasi, som tema for samtaler og morsomme referanser og ofte som noe helt ordinært. Mannlig homoseksualitet, derimot, representeres ofte som mer fremmed og angstfylt og som potensielt truende og problematisk. Østby diskuterer hvordan disse forskjellene reflekterer generelle kulturelle holdninger, og argumenterer for at spillutviklere (og andre medieprodusenter) må anerkjenne og bryte med disse holdningene.

Kim Johansen Østbys avhandling er banebrytende på dette feltet og er nyttig både for forskere og for spillutviklere som ønsker å utforske homoseksualitet og kjønn i sine spill.

Tid og sted for prøveforelesning

Fredag 17. mars 2017, kl: 10:15 i FORUM, Forskningsparken: "Representations of violence in multiplayer games"

Bedømmelseskomité

  • Førsteamanuensis Espen Aarseth, IT-University of Copenhagen (andreopponent)
  • Professor Mia Consalvo, Concordia University (førsteopponent)
  • Professor Gunnar Liestøl, Universitet i Oslo (administrator)

Leder av disputas

Instituttleder Arne Krumsvik

Veileder

Publisert 19. jan. 2017 10:01 - Sist endret 6. mars 2017 10:44