2018

Tidligere

Tid og sted: 31. aug. 2018 12:15, Forum, Forskningsparken

M.phil. Florence Namasinga ved Institutt for medier og kommunikasjon vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Sourcing in converged media spheres. A study of how print journalists in Uganda use social media in routine news coverage

Tid og sted: 17. aug. 2018 12:15, Forum, Forskningsparken

Master Samiksha Koirala ved Institutt for medier og kommunikasjon vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Gender representations in the Nepali press during pre-conflict, conflict and post-conflict periods

Tid og sted: 7. mars 2018 12:15, FORUM, Forskningsparken

Master Gerald Walulya ved Institutt for medier og kommunikasjon vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Hybrid Journalism? An investigation into press coverage of elections in East Africa’s one-party dominant states of Tanzania and Uganda

Tid og sted: 19. jan. 2018 12:15, FORUM, Forskningsparken

Cand.philol. Kjartan Rekdal Müller ved Institutt for medier og kommunikasjon vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Ting, steder, mennesker og historier - Digitale utforskninger av guidesjangeren