Disputas: Hybrid journalistikk? En undersøkelse av pressedekningen av de ett-parti-dominerte statene Tanzania og Uganda i Øst-Afrika

Master Gerald Walulya ved Institutt for medier og kommunikasjon vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Hybrid Journalism? An investigation into press coverage of elections in East Africa’s one-party dominant states of Tanzania and Uganda

Gerald Walulya

Journalistiske reportasjer av politiske hendelser i postkoloniale Afrika har vært gjenstand for en god del akademisk oppmerksomhet de siste årene. Imidlertid har fokuset vært på den historiske utviklingen, og stort sett vært dominert av studier av individuelle land.

I denne avhandlingen har Gerald Walulya derimot undersøkt i hvilken grad pressedekningen av de siste presidentvalgene i de ett-parti-dominerte statene Uganda og Tanzania reflekterer kandidatenes agendaer. Agendasettingsteorien hevder at pressen bestemmer de fremtredende temaene og aktørene i den offentlige diskursen; Walulya har i sin avhandling undersøkt denne påstanden ved å analysere pressedekningen av valgkampanjene i 2015 og 2016 i henholdsvis Tanzania og Uganda.

Ved å intervjue journalister og redaktører i Tanzania og Uganda, samt bruk av innholdsanalyse av to riksdekkende aviser i hvert land, har Walulya funnet at pressen ikke var den eneste aktøren som satte valgagendaen. Dette er i strid med agendasettingsteorien. Faktisk spilte både partier og kandidater nøkkelroller i å bestemme valgagendaen, noe som kom fram i analysen av pressedekningen. Det indikerer at pressen har hvilt tungt på dekningen av hendelser som ble iscenesatt av kandidatene. Den betydelige agendasettingsrollen kandidatene fikk, mener Walulya i sin avhandling er en uunngåelig konsekvens av at journalistene arbeidet under vesentlige økonomiske, politiske og organisatoriske restriksjoner, som i sin tur førte til selv-sensur.

Walulyas forskning bidrar til vår vitenskapelige forståelse av styrkene og svakhetene ved agendasettingsteorien, i tillegg til vår bredere empiriske kunnskap om valgprosessene i Øst-Afrika, som er betydelig understudert.

Tid og sted for prøveforelesning

Onsdag 7. mars 2018 kl. 10:15 i FORUM, Forskningsparken: "Challenges and maneuvers of journalists in one-party dominant states: comparisons and contrasts between Tanzania and Uganda?"

Bedømmelseskomité

  • Professor Marie-Soleil Frère, Université Libre de Bruxelles (førsteopponent)
  • Professor Sabiti Makara, University of Makerere (andreopponent)
  • Professor Charles Ess,  Universitetet i Oslo (administrator)

Leder av disputas

Disputasleder er universitetslektor Maria Utheim

Veileder

  • Helge Rønning, Universitetet i Oslo
  • Kristin Skare Orgeret, Høgskolen i Oslo og Akershus

Arrangør

Institutt for medier og kommunikasjon v/Elisabeth Quarré Eggen
Publisert 21. feb. 2018 09:00 - Sist endret 2. okt. 2019 09:50