Disputas: Intimitetens mørke side

Master Per Moum Hellevik ved Institutt for medier og kommunikasjon vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: The Dark Side of Intimacy - Exploring Teenage Intimate Partner Violence and Abuse in an Individualized and Digitalized Society. Arrangementet holdes på engelsk.

Bildet kan inneholde: Hår, Ansikt, Hake, Ansiktshår, Øyenbryn.

Per Moum Hellevik

Digitale mediers inntog i unge menneskers liv er omfattende og har hatt stor innvirkning på deres muligheter for sosial interaksjon. Samtidig er ungdomstiden en sentral periode for utviklingen av intime relasjoner. Digitale medier spiller en viktig rolle i unges intime interaksjon. Dessverre karakteriseres noen kjæresterelasjoner av voldelig og skadelig atferd. I sin avhandling har Hellevik sett nærmere på kjærestevold blant Nordeuropeiske tenåringer, med et utvidet fokus på digitale mediers rolle i slik atferd.

Avhandlingen dekker flere aspekter av kjærestevold, blant annet innvirkninger av slik vold på de som utsettes for det, karakteristika ved digital kjærestevold, gråsoner mellom intimitetspraksiser og voldelig/misbrukende atferd, og tenåringers egne tanker om forebygging og intervensjon av kjærestevold.

Hellevik finner at digitale medier inkluderes i flere former for kjærestevold, og forekommer ofte i samspill med voldelig atferd som skjer ansikt-til-ansikt. Hellevik finner også at intimitet og intimitetspraksiser i noen tilfeller spiller en sentral rolle i tilrettelegging og forverring av kjærestevold, og videre at digitale medier kan være med på å øke risikoen for å utsettes for kjærestevold. I sammenheng med disse funnene ser Hellevik at tenåringer etterspør mer informasjon og kunnskap om hva som utgjør sunne, intime forhold, i tillegg til informasjon om skadelig og destruktiv oppførsel i slike relasjoner.

Gjennom Ulrich Becks «individualization»-teori forsøker Hellevik så å forstå kjærestevold på et mer overordnet samfunnsnivå. Hellevik argumenterer for at karakteristika av individualisering - inkludert prosessens effekt på intimitet - samspiller med voldelig og misbrukende atferd i intime forhold, og legger i noen tilfeller til rette for vold og viktimisering. Samtidig belastes de involverte med ansvaret for kjærestevolden, selv om aspekter av slik skadelig atferd kan ses som forankret i visse fortsatt rådende samfunnsstrukturer. Hellevik konkluderer med at økt kunnskap og informasjon til unge mennesker om intime relasjoner, seksualitet, og intimitetspraksiser er sentralt i kampen for å forhindre og stoppe kjærestevold.

Tid og sted for prøveforelesning

Tirsdag 4. juni kl. 10.15, Forum i Forskningsparken.

Tittel: "Young people with agency and freedom from societal structures".

Bedømmelseskomité

  • Professor Emma Sorbring, University West (førsteoppnonent)
  • Professor Andra Siibak, Univeristy of Tartu (andreopponent)
  • Postdoktor Karoline Andrea Ihlebæk, Universitetet i Oslo (administrator)

Leder av disputas

Instituttleder Eiri Elvestad

Veiledere

  • Elisabeth Staksrud

  • Carolina Øverlien, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Publisert 24. mai 2019 10:29 - Sist endret 31. mai 2019 10:14