Disputas: Konfliktjournalistikk i Sør-Sudan

Master Charlotte Kawesa Ntulume ved Institutt for medier og kommunikasjon vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Framing an African Conflict: Perspectives from the Local Press.

hår, smil, blå jakke

Charlotte Ntulume

En studie av mediedekningen av den voldelige konflikten i Sør-Sudan har vist at journalister fra det globale sør sannsynligvis vil ramme inn konflikter i sine land på en mer informert og objektiv måte enn vestlige kolleger som har en tendens til å redusere konflikter i Afrika til gamle etniske rivaliteter.

Charlotte Ntulume, en Ugandisk doktorgradsstudent ved universitetet i Oslo, har analysert dekningen av Sør-Sudan-konflikten i aviser i tre østafrikanske land: Sør-Sudan, Uganda og Kenya.

Konflikten i Sør-Sudan, som brøt ut 15. desember 2013, har fordrevet mer enn fire millioner mennesker, inkludert rundt 2,5 millioner som har flyktet fra nabolandene. Syv millioner mennesker i Sør-Sudan - omtrent to tredjedeler av befolkningen - er avhengige av humanitær bistand og har akutt matmangel.

Ntulume diskuterer behovet for holdningsendring blant vestlige journalister når de dekker afrikanske konflikter. Hun skriver: ”Vestlige medier burde ta i bruk en rapporteringskultur som anerkjenner konteksten til et gitt samfunn i sin helhet, inkludert de historiske, sosiale, politiske, økonomiske og kulturelle faktorer som har innflytelse på konflikten eller krisen. Dette bør erstatte tendensen til å bare, eller i all hovedsak, vurdere de elementene som et vestlig publikum finner interessante. De fleste konflikter har ringvirkninger og kan få global betydning. Det å diskutere konflikter på en helhetlig måte er viktig i jakten på løsninger.”

Studien belyser også behovet for afrikanske medier å investere i konfliktrapportering for å motvirke uriktige representasjoner fra utenlandske medier. Afrikanske medier, hevder Ntulume, må definere sine egne historier, bestemme hvem deres primære publikum er, og gjøre en skikkelig innsats for å gi sitt publikum disse historiene.

Tid og sted for prøveforelesning

Fredag 1. November kl.10.15, Forum, Forskningsparken. Tittel: "Media Coverage of African Conflicts in Western and African media: a comparative design for future journalism research"

Bedømmelseskomité

  • Forskningsleder Maria Gabrielsen Jumbert, PRIO (andreopponent)

  • Professor Luka Kuol, Africa Center for Strategic Studies, Washington (førsteopponent)

  • Professor Eli Skogerbø, Universitetet i Oslo (administrator)

Leder av disputas

Instituttleder Eiri Elvestad

Veileder

  • professor Kristin Skare Orgeret, OsloMet
  • professor emeritus Helge Rønning, IMK, UiO
Publisert 22. okt. 2019 15:59 - Sist endret 28. okt. 2019 13:08