Disputas: Kunsten å levere kritisk journalistikk i Iran

Master Banafsheh Ranji ved Institutt for medier og kommunikasjon vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: The Art of Journalism in an Uncertain Context: A Study of Iranian Journalistic Practices.

Krøller, ansikt og rutete skjorte

Banafsheh Ranji

Iran blir ofte omtalt som et av verdens verste land for pressefrihet med forklaringer om at iranske journalister er underlagt streng sensur fra statlige aktører. Mens det ofte antas at iranske journalister er enten brakt til taushet eller fengslet, viser Ranjis ferske studie at slike forestillinger om journalistikk i Iran ikke reflekterer realiteten på en dekkende måte.

I avhandlingen undersøker hun faktorer som hindrer journalisters virke og på hvilke måter journalistene omgår disse hindringene. Hun har gjort feltarbeid i Iran for å avdekke hvordan de bedriver kritisk journalistikk og hvordan dette er mulig under relativt strenge kår.

En utbredt forestilling om pressefriheten i Iran er at journalistene påvirkes utelukkende av myndighetenes politiske føringer. Ranjis forskning viser at nyhetsorganisasjoner og økonomiske vilkår påvirker også journalistenes virksomhet. Journalister må kontinuerlig - og med omhu - bruke ulike strategier som tillater dem å holde seg innenfor restriksjonenes vegger, men samtidig ta mange steg utenfor.

Journalistikk i Iran er et spill med mange regler som journalistene må beherske intuitivt, ellers kan det være farlig. I saker som er av sensitiv karakter må journalistene balansere mellom hensynet til mange ulike aktører som offisielle instanser, nyhetskilder og medieeiere. I tillegg til bruken av metaforer og eufemismer, pleier journalistene også å bruke den offisielt godtatte diskursen som et skjold og tidvis som døråpner til videre undersøkelser.

Ranji har selv jobbet som journalist i Iran, og stiller gjerne til intervju for å snakke mer om forskningen hun har gjennomført om kritisk journalistikk, om journalistiske spilleregler og kunsten å spille det journalistiske spillet i Iran – og også generelt om pressefriheten der.

Tid og sted for prøveforelesning

Fredag 27. September 2019, kl. 10.15, Forum Auditorium, Forskningsparken. "Reading Bourdieu in Iran: Field theory and practices of journalism – insights and limitations"

Bedømmelseskomité

  • Professor Katrin Voltmer, University of Leeds (førsteopponent)

  • Reader Gholam Khiabany, Goldsmiths, University of London (andreopponent)

  • Professor Terje Rasmussen, Universitetet i Oslo (administrator)

Leder av disputas

Nestleder Maria Utheim

Veileder

Publisert 27. aug. 2019 15:23 - Sist endret 24. sep. 2019 08:49