Disputas: «Open Government» og politisk deltagelse: globale normer i Norge

Master Christopher Ben Wilson ved Institutt for medier og kommunikasjon vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Multi-stakeholder promotion of civic participation: assessing the Open Government Partnership’s influence on national policy.

Portrett med smil

Christopher Ben Wilson

Open Government Partnership (OGP) er et internasjonalt initiativ, som har som mål å styrke samarbeidet mellom innbyggere og forvaltning i over 70 medlemsland. OGP er blitt hovedforum for internasjonalt samarbeid om internasjonalisering og åpen forvaltning, men er også blitt beskyldt for å dekke over korrupsjon i enkelte land. I tillegg er det uklart hvorvidt initiativet har stimulert til økt politisk deltakelse blant borgerne i medlemslandene. Norge er ett av åtte land som opprinnelig sto bak initiativet, og har vært med på å fremme samarbeidet i andre land. De er derimot blitt kritisert for dårlig implementering innenriks.

Komparative analyser av politisk deltagelse i 192 land avdekker at OGP har en begrenset innflytelse på nasjonal politikk for politisk deltagelse.

Innflytelsen er sterkest i mer demokratiske land, og sterkest i land med mer avanserte normer for politisk deltagelse. Kvalitative analyser av OGP i Norge avdekker hvordan OGPs innflytelse skjer gjennom lærings- og kunnskapsmekanismer. Disse mekanismene viser seg derimot å være sårbare overfor embetspersoner som arbeider på tvers av institusjoner, og hindrer – eller legger til rette – for nasjonalisering av internasjonale normer for politisk deltagelse. I slike situasjoner står prosessene i fare for å stanse eller spore av.

I Wilsons avhandling utvikles tre metoder for å evaluere hvor effektive internasjonale samarbeid som OGP er. Han kommer også med anbefalinger om hvordan OGP kan stimulere medlemsland til å fremme politisk deltagelse, og hvordan initiativet kan implementeres i Norge.

Tid og sted for prøveforelesning

Onsdag 28. august 2019, kl. 10.15, Forum, Forskningsparken, Gaustadalleen 21. "The role of the Open Government Partnership in theories of democratic governance".

Bedømmelseskomité

  • Associate Professor Jean-Patrick Villeneuve, Università della Svizzera italiana (andreopponent)

  • Associate Professor Suzanne Piotrowski, Rutgers University (førsteopponent)

  • Professor Terje Rasmussen, Universitetet i Oslo (administrator)

Leder av disputas

Instituttleder Eiri Elvestad

Veileder

Publisert 16. aug. 2019 10:29 - Sist endret 10. feb. 2020 08:24